Българските инвестиционни фондове стават все по-популярни

пазари пазар пари бизнес борса предприемач инвестиционни фондове капитал акции данъци злато загуба инвестиции

Българските инвестиционни фондове ставата все по-популярни у нас. Причините са различни. От една страна, ниските лихви по банковите депозити карат инвеститорите да търсят алтернативи. От друга страна, високите цени на различните финансови инструменти повишават доходността на тези колективни схеми. Заедно с това, те привличат и парите на някои категории българи, които получиха повишение на възнагражденията и искат още някаква друга инвестиция освен покупка на жилище. 

В резултат към края на декември миналата година активите на българските инвестиционни фондове достигат 3.14 млрд. лева като на годишна база тези суми нарастват с 379.1 млн. лева. В сравнение със септември 2023 г. също има повишение – с 242.3 млн. лева. Това отбелязват от Българската народна банка.

Според данните, към края на четвъртото тримесечие 

най-голяма част от активите на фондовете са инвестирани в акции

Те се увеличават с 435.8 млн. лева (29.9%) до 1.90 млрд. лева спрямо декември 2022 година. Балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти, са привлекли по-малко парични средства. Сумите намаляват с 34.4 млн. лева до 424.1 млн. лева на годишна база. 

В сравнение със септември 2023 г. активите на фондовете, които инвестират в акции, се увеличават със 197 млн. лева (11.6%), а на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други са акумулирали още 18.4 млн. лева. 

Парите, които управляват фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 22.4 млн. лева до 825.1 млн. лева към декември миналата година. В същото време в сравнение със септември 2023 г. активите на тези колективни схеми нарастват (с 26.9 млн. лева).

Анализът от БНБ показва, че в края на декември активите на фондовете, които инвестират в акции, са с най-голям дял в общия размер на активите на българските инвестиционни фондове (60.3%), като при това и нараства – от 52.8% към декември 2022 г. и 58.5% към септември миналата година. Фондовете, инвестиращи в облигации, обаче намаляват своя дял – до 26.2% от общата сума на активите към декември при относителен дял от 30.6% към декември 2022 г. и 27.5% към септември 2023-а.

По отношение на валутната структура на активите на българските инвестиционни фондове

основен дял имат средствата, деноминирани в български лева

66.5%, и в евро – 29.4%, при съответно 64.6% и 30.9% към декември 2022 година. Към септември 2023 г. активите, деноминирани в български лева са 67.2%, а тези в евро – 28.5 на сто.

Към декември миналата година инвестициите в България се увеличават на годишна база със 198 млн. лева и са в размер на 1.62 млрд. лева спрямо същия месец на 2022 година. В останалите държави от

Европейския съюз вложенията нарастват със 159 млн. лева до 1.11 млрд. лева в сравнение с края на декември 2022-а. Данните сочат, че има повишение в сравнение със септември 2023 г. инвестициите и в България, и в останалите държави от Европейския съюз. 

Най-много инвестиции в българските фондове в края на декември са направени от сектор “Застрахователни компании и пенсионни фондове” – 170.8 млн. лева, които са общо 912.1 млн. лева. Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата са вложили още 78.3 млн. лева до 1.13 млрд. лева. Повишение има и при акумулираните средства спрямо септември миналата година и в двата сектора. 

Към края на декември 2023 г. активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които имат дейност в България, възлизат на 9.75 млрд. лева. При това техният размер се увеличава – с 1.32 млрд. лева в сравнение с декември 2022 г. и със 748.7 млн. лева спрямо септември миналата година. Като процент от БВП* общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември е 5.3% при 5% от БВП към декември 2022 г. и 4.9% към края на третото тримесечие на миналата година.
* При БВП в размер на 184.03 млрд. лева за 2023 г. (прогноза на БНБ) и 167.81 млрд. лева за 2022 г. (данни на НСИ от 19 октомври 2023 г.).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст