ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Дигитализацията на процесите в БАКБ засилва ипотечното кредитиране

дигитализация на агробизнеса кредитиране

„Българо-американска кредитна банка“ АД – София продължава да работи по дигитализацията на процесите по потребителско кредитиране и кандидатстването за ипотечен кредит, както и по създаването на витруален офис. Към момента клиентите имат възможност за изцяло онлайн банково обслужване. Това отбелязват от банката в консолидирания отчет за четвърто тримесечие на миналата година.

Числата показват, че бизнес линията „Банкиране на дребно“, която управлява сегмента на индивидуалните клиенти на банката, показва добри резултати. Увеличение има при ипотечното кредитиране. Спад обаче е отбелязан при потребителските заеми. Но банката изпълнява своята стратегия като делът на кредитите за индивидуални клиенти в общия кредитен портфейл в края на декември продължава да расте – до 29.05% в края на декември, при 28.47% през третото тримесечие.

Към края на декември

кредитната институция има две дъщерни компании –

„БАКБ Файненс“ ЕАД и „БАКБ Трейд“ ЕАД.

През четвъртото тримесечие групата БАКБ отчита положителен финансов резултат в размер на 55.63 млн. лева след данъчно облагане, който при това расте с над една трета на годишна база. Той е следствие от повишаване на нетния оперативен доход на банката преди обезценка.

Между октомври и декември в БАКБ са обработени 407 796 броя превода за 5.7 млрд. лева, което е увеличение и по двата показателя спрямо третото тримесечие.

Банката обслужва и клиентски разплащания на пет дружества за електронни пари.

Тя е обработила 385 939 клиентски превода за 998 млн. лева, като има ръст на годишна база и по двата показателя.

През четвъртото тримесечие приходите на банката от картов бизнес са в размер на 439 275 лева, а разходите – 425 835 лева. В сравнение с третото тримесечие от БАКБ отчитат намаление с 97.7%, което е следствие от отнасяне на загуба от измамни транзакции на ПОС терминала на кредитната институция.  Между октомври и декември банката е издала и подновила 2463 дебитни и 263 кредитни карти. Заедно с това са инсталирани и 12 нови банкомата с депозитна функция.

От БАКБ уточняват, че ог декември миналата година BACB Online е платформата за дистанционно банкиране, която обслужва всичките й клиенти.

Перспективи

През 2024 г. отслабването на инфлационния натиск ще доведе до по-високо нарастване на потреблението на домакинствата. Това, от своя страна, ще се отрази положително и на частната инвестиционна активост при относително висок растеж и на публичните инвестиции, отбелязват от БАКБ. Подобряващата се външна среда ще е стимул за ускоряването на растежа на износа на стоки и услуги, като за годината Министерството на финансите очаква БВП на страната да нарасне с 3.2 процента.

В същото време, геополитическата ситуация в глобален мащаб остава нестабилна, с възможни значителни отрицателни ефекти  за икономиката на ЕС и на България. Това пък създава съществени рискове пред реализирането на макроикономическата прогноза. Съществува риск от ограничаване на предлагането  на определени суровини, което би било катализатор за покачване на цените им или на ново нарушаване на глобалните вериги на доставки. Реализирането на тези рискове биха довели до по-висока инфлация в страната в средносрочен период и до по-слабо нарастване на реалния разполагаем доход на домакинствата. Това пък в комбинация с нарастващата цена на кредита би могло да ограничи нарастването на потреблението, отбелязват от банката.

От средата на декември цените на акциите на БАКБ устремно полетяха нагоре на “Българска фондова борса”. При 5.50 лева за една акция в средата на последния месец на миналата година, в момента те се търгуват при 7.70 лева. Това пък оценява банката на 170 123 110 лева пазарна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст