ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Държавата ще съфинансира застраховки на земеделска продукция до края на 2025 г.

биологично земеделие застраховки

Земеделието като една фабрика на открито е секторът, най-силно зависим от промените в метеорологичните и климатичните условия у нас. А те са забележими през последните години. Застраховката на реколтата от земеделски култури, които отглеждат земеделските стопани, е възможност да се предотвратят вреди и загуби в резултат на неблагоприятни природни събития. В тази връзка Министерството на земеделието и храните предвижда прилагането на държавната “Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“ да продължи до края на 2025 година. След това ще влезе в сила аналогична схема по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 година.

Европейската комисия вече публикува в официалния си регистър разработената нотифицирана схема.

С тази помощ ще се насърчават микро, малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на зърнени, маслодайни, етерично-маслени и медицински култури, плодове, зеленчуци и тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития.

Държавата ще подкрепя земеделските стопани чрез заплащане на част от застрахователните премии по сключени застрахователни полици за застраховане на селскостопанска продукция за съответния сезон.

От агроминистерството уточняват, че максималният сума на помощта е до 420 лв./ха  за овощни, зеленчукови, етерично-маслени и медицински култури, и тютюн, до 1260 лв./ха за оранжерийни култури  и до 54 лв./ха за зърнени и маслодайни  култури.

Изпълнението на схемата ще започне след утвърждаване на указания за прилагане и на ресурс за 2024 г. от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст