ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Не се очаква повишение на междуфирмената задлъжнялост през първото тримесечие

Влизат в сила преизчислените пенсии на над 350 000 пенсионери

За първото тримесечие на 2024 г. финансовите посредници по-скоро очакват запазване на  междуфирмената задлъжнялост на текущите нива, като дела на очакващите повишение е по-малък, отбелязват в свой анализ от финансовото министерство.

През четвъртото тримесечие финансовите посредници очакваха повишение на междуфирмената задлъжнялост в края на годината.

Банките и инвестиционните посредници не са категорични, а са по равно разпределени между повишение и без съществено изменение. Тези очаквания са на фона на отчетено в края на 2023 г. забавяне при търсенето на оборотни средства под формата на овърдрафт от нефинансовите предприятия.

Същевременно, балансовата оценка на мениджърите относно финансовите проблеми в компаниите им от краткосрочните бизнес наблюдения на НСИ, през януари спрямо декември 2023 г., показва леко намаление, съответно при търговията на дребно и услугите, докато в строителството и промишлеността се повишава.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст