ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Приходите на “Българска роза-Карлово” през януари са под прогнозите

Пари продажби хидропневмотехника спад

Приходите на козметичната фирма „Българска роза“ АД – Карлово през януари тази година останаха под прогнозата на мениджърите. Продажбите за първия месец са в размер на 264 хил. лева. Очакванията бяха за продажби от 270 хил. лева.

Фирмата за производство на етерични масла обяви неокончателен финансов резултат за януари– загуба от 28 хил. лева.

Мениджърите на „Българска роза“ АД обявиха и прогнози за продажбите през февруари 2024 година. Очакванията са за парични постъпления от 200 хил. лв. и с натрупване за първите два месеца на годината от 464 хил. лева.

Прогнозите на мениджърския екип на „Българска роза“ за първо тримесечие на 2024 г. са за увеличение в приходите от продажби, основно поради увеличаване на продажбите на козметика както на вътрешния пазар, така и за износ.

Дейността на фирмата от Карлово е изложена на валутен риск,

тъй като голяма част от продукцията на дружеството се изнася в чужбина. Колебанията се отразяват, макар и слабо, тъй като дружеството извършва по-голяма част от своите разплащания (покупки и продажби) в лева или евро.

Отрасловият риск за фирмата, от една страна, е свързан с развитието на козметичната индустрия и от друга – наличието на суровини и материали за производството на натурално-ароматични продукти. Той е характерен за козметичната индустрия и се поражда от влиянието на научните постижения по отношение на активни съставки, отговарящи на все по-високите изисквания на потребителите, новите технологии, уменията на мениджмънта, силната конкуренция на вътрешни и външни пазари.

Основен акционер на дружеството е бившият приватизационен фонд “Стара планина холд” АД с дял от 49.99%, а “Гарант-5” ООД държи 32.94% от книжата с право на глас. Останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст