ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Продажбите на групата “Стара планина холд” бележат спад през януари

Пари алфа българия закона за счетоводството търговският баланс параходство брп продажби кредити луксозни имоти капитал Приста ойл холдинг смарт органик растеж

Продажбите на фирмите от групата „Стара планина холд“ АД през януари са в размер на 25.86 млн. лева като бележат спад от 25.50% в сравнение със същия период на миналата година, отбелязват от дружеството. От значимите предприятия от портфейла на компанията майка само „Българска роза“ АД – Карлово показа ръст на приходите.
Прогнозите за паричните постъпления за февруари на фирмите от инвестиционния портфейл на холдинга, в който има предприятия от секторите машиностроене, електрохимия, парфюмерия и козметика и текстилната промишленост, предвиждат да са в размер на 23.84 млн. лева. За първите два месеца се очакват продажби от 49.70 млн. лева. Това представлява спад от 28.46% на годишна база.

Акциите на холдинговото дружество се търгуват на Основния пазар BSE на Българската фондова борса – София, Сегмент „Standard“. От началото на тази година цените им продължават да добавят стойност, като в момента са на стойност по 10.80 лева за един брой. А пазарната капитализация на холдинга се повиши до 226 800 000 лева.

Фирмите от портфейла на холдинговото дружество също отчитат предварителни данни за продажбите за януари. Ямболската фирма

„Хидравлични елементи и системи“ АД,

която е водещ производител на бутални, телескопични и плунжерни хидравлични цилиндри в Източна Европа, не успя да изпълни прогнозата на мениджърите за продажби за януари. Приходите й са в размер на 7.42 млн. лева, което означава спад от 17.37% в сравнение със същия период на миналата година.

Компанията обяви неокончателен финансов резултат за януари – брутна печалба в размер на 857 хил. лева при 775 хил. лева за първия месец на 2023-а. 

Прогнозите на мениджърите на “Хидравлични елементи и системи” АД за февруари предвиждат продажби на стойност 6.50 млн. лева, а с натрупване за първите два месеца общо 13.92 млн. лева.

„Стара планина холд“ контролира 64.53% от акциите  справо на глас на ямболската фирма. Пенсионните фондове на „Алианц България“ АД имат дял от 11.82%, „СПХ Инвест“ АД – 8.28%, а свободно търгуваните книжа са 20.20 процента. 

Книжата на „ХЕС“ се търгуват на “Българската фондова борса”. В момента те се предлагат по 5.45 лева за един брой като цената им е загубира 50 стотинки от началото на годината. Това пък оценява водещия производител на хидравлични цилиндри в Източна Европа на 99 155 948 лева пазарна капитализация.

Продажбите на фирмата от Казанлък

„М+С Хидравлик“ АД

през януари са 14.08 млн. лева като намаляват с 31.73% на годишна база. Предприятието е водещ производител на хидравлични мотори и аксесоари за тях, държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори.

Междинната му неокончателна брутна печалба е 2.14 млн. лева при 4.58 млн. лева година по-рано.

Мениджърите на „М+С Хидравлик“ обявиха прогноза за продажбите през януари за 13.64 млн. лева, а за първите два месеца – общо 27.72 млн. лева.

„Стара планина холд“ притежава дял от 30.61% във фирмата.

Цените на акциите на „М+С Хидравлик“ отбелязват спад на БФБ през тази година. В момента те се котират по 10.90 лева. А това оценява компанията на 429 952 680 лева пазарна капитализация.

Приходите през януари на производителя на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии

„Елхим Искра“ АД

са в размер на 3.52 млн. лева и намаляват със 7.88% спрямо същия месец на миналата година.

Неокончателният финансов резултат на дружеството пък е загуба в размер на 387 хил. лева, която расте. През януари 2023-а тя е била само 53 хил. лева.

Мениджърите на предприятието в Пазарджик очакват приходите за февруари да достигнат 3.35 млн. лева, а за двата първи месеца – 6.87 млн. лева.

 „Стара планина холд“ държи в капитала на тази фирма дял от 51.40 процента.

От началото на годината акциите на „Елхим Искра“ лъкатушат по ценовата стълбица, но все под номинала от 1 лев. В момента се търгуват по 0.885 лева.

Козметичната фирма „Българска роза – Карлово“

Успя да изпълни прогнозите за продажби за януарири. Паричните й постъпления са в размер на 264 хил. лв., като се повишават с 26.92% на годишна база. Неокончателният финансов резултат на предприятието е загуба от 28 хил. лв., но тя е по-ниска в сравнение с януари 2023-а, когато беше 49 хил. лева.

Прогнозите на мениджърите на „Българска роза“ АД за продажбите през февруари са за 200 хил.  лв. и с натрупване от началото на годината общо 464 хил. лева.

Цените на акциите на тази фирма се повишават и в момента се търгуват по 2 лева за един брой, а пазарната й капитализация е над десет милиона лева.

„Стара планина холд“ притежава 49.99% от акциите с право на глас в козметичната фирма.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст