ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БНБ публикува средния размер на банковите такси

БНБ - сграда

Днес, на основание чл. 120, ал. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи и чл. 35, ал. 2 от Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, Българската народна банка (БНБ) публикува средния размер на таксите към 31 декември 2023 г., начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции, съобщи ведомствения пресцентър.

Публикуваните на 23 февруари 2024 г. данни за средния размер на таксите, начислявани от банките, са изчислени на база информация към 31 декември 2023 г., подадена от 17 банки и банкови клонове, извършващи дейност на територията на страната и предоставящи платежни услуги на потребители.

Банките следва да съобразят приемливия размер на таксите за услугите по платежна сметка за основни операции, изброени в приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, със средния размер на таксите, публикуван от БНБ и с изискванията на чл. 36, ал. 2 от Наредба № 3 на БНБ, най-късно до 1 юни 2024 г. съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредба № 3 на БНБ.

Среден размер на таксите за услугите, предоставяни по разплащателни сметки на потребители

Услуга в левове по разплащателна сметка на територията на странатаСредeн размер на таксите
Откриване на разплащателна сметка
▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката4.17 лв.
▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката3.10 лв.
Обслужване на разплащателна сметка 
▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката4.00 лв./мес.
▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката2.77 лв./мес.
Закриване на разплащателна сметка 
▪ Закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване4.13 лв.
Внасяне на средства по разплащателна сметка
▪ Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката *до 3 091 лв. – 1.87 лв.0.24% от сумата, мин. 2.50 лв.
Теглене на пари в брой от разплащателна сметка
▪ На каса в офис на банката до 1 000 лв. *4.10 лв.0.66% от сумата, мин. 6.86 лв.
▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката *0.39 лв.0.14% от сумата, мин. 0.30 лв.
▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка *1.19 лв.0.19% от сумата, мин. 1.41 лв.
Плащане по директен дебит
▪ Към сметка при същата банка3.16 лв.
▪ Към сметка при друга банка5.39 лв.
Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет
▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката0.00 лв.
▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка0.00 лв.
Кредитен превод
▪ На хартиен носител към платежна сметка при същата банка3.90 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка0.46 лв.
▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка5.66 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка1.15 лв.
▪ На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка3.94 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка0.50 лв.
▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка5.18 лв.
▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка1.08 лв.
Периодичен превод
▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител2.00 лв.
▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране0.61 лв.
▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител3.32 лв.
▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране1.15 лв.

______________________

* Въз основа на подадената от банките информация се установява, че за услугите „Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката“, „Теглене на пари в брой от разплащателна сметка на каса в офис на банката до 1000 лв.“, „Теглене на пари в брой от разплащателна сметка с дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката“ и „Теглене на пари в брой от разплащателна сметка с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка“, банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите. БНБ изчислява среден размер на таксите за всеки от използваните подходи въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст