ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Европейският парламент разшири списъка с екопрестъпления и завиши санкциите

Европейският парламент прие разширен списък на екопрестъпленията и санкциите им

Европейският парламент одобри днес, 27 февруари, нови правила относно престъпленията срещу околната среда и санкциите срещу тях, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Новата директива, по която беше постигнато споразумение със Съвета на 16 ноември на миналата 2023 г., бе приета с 499 гласа „за“, 100 гласа „против“ и 23 гласа „въздържал се“. Тя съдържа актуализиран списък на престъпленията, които нанасят щети на околната среда.

Евродепутатите гарантираха включването в новите правила на т.нар. квалифицирано престъпление, като мащабни горски пожари или широко разпространено замърсяване на въздуха, водата и почвата, което води до разрушаване на екосистема и следователно е сравнимо с така наречения „екоцид“. Това представлява нанасяне на масови щети или унищожаване на екосистема, причинени от човешка дейност.

Този вид престъпления представляват четвъртата по големина престъпна дейност в света и са един от основните източници на приходи за организираната престъпност наред с наркотиците, оръжията и трафика на хора. През декември 2021 година, Комисията представи предложение за подобряване на защитата на околната среда чрез инструментите на наказателното право с цел справяне с нарастващия брой случаи.

Престъпленията срещу околната среда ще бъдат наказвани с лишаване от свобода в зависимост от дълготрайността, тежестта или обратимостта на нанесената вреда. Квалифицираните престъпления могат да се наказват с осем години лишаване от свобода, тези, които причиняват смъртта на лице – с десет години лишаване от свобода, а другите престъпления – с лишаване от свобода до пет години.

От всички нарушители ще се изисква възстановяване на увредената среда и компенсиране на щетите, като може също и да им бъдат налагани глоби. За дружествата глобите ще достигнат 3 или 5% от годишния им оборот в световен мащаб. Има и алтернативен вариант – 24 млн. или 40 млн. евро в зависимост от естеството на престъплението.

От държавите членки ще се изисква да организират специализирани обучения за полицаи, съдии и прокурори, да подготвят национални стратегии и да провеждат кампании за повишаване на осведомеността, целящи борба с престъпленията срещу околната среда. Националните правителства също следва да събират данни относно този вид престъпления, които да спомогнат за по-ефективно решаване на проблема, а Комисията – редовно да актуализира списъка на престъпленията.

След гласуването в пленарната зала докладчикът на Европейския парламент Тоан Мандерс заяви, че вече е било крайно време да се започне борбата срещу нарушенията със сериозни санкции.

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в официалния вестник на Европейския съюз. Държавите членки разполагат с две години, за да транспонират правилата в националните си правни системи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст