ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Брутният външен дълг расте до 45.07 млрд. лева, но намалява като дял от БВП

БНБ - сграда кредити евромонети външен дълг обращение БВП аукцион

Брутният външен дълг расте, но намалява като дял от БВП на страната. В края на декември миналата година той е в размер на 45.07 млрд. евро, което представлява 47.9 процента от БВП* на България. Сумата е с 820.2 млн. евро повече в сравнение със същия период на 2022 г., когато показателят е на стойност 44.25 млрд. евро, която е равна на 51.6 процента от БВП на страната. Това показват данните от анализ на Българската народна банка.

В края на декември краткосрочните задължения са 7.97 млрд. евро (17.7% от брутния дълг и 8.5% от БВП) и се понижават с 879.3 млн. евро спрямо последния месец на 2022 година. Тогава показателят е в размер на 8.85 млрд. евро, като сума е 20% от брутния външен дълг и 10.3% от БВП на страната.

Дългосрочните задължения са на стойност 37.10 млрд. евро

(82.3% от брутния дълг, 39.4% от БВП). Те се повишават с 1.70 млрд. евро спрямо края на декември 2022 година. Тогава показателят е равен на 35.40 млрд. евро, като се равнява на 80% от дълга и 41.3% от БВП на страната.

Към края на декември брутните външни задължения с остатъчен матуритет над една година са с най-голям дял – 61.9 процента, а сумата е 27.91 млрд. евро.

В евро са деноминирани 81.2% от брутните външни задължения,

като сумата расте. Година по-рано беше 80.5 процента.

През последния месец на миналата година в някои сектори се забелязва повишение на дълга, но при други има намаление.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ е 10.89 млрд. евро

(11.6% от БВП). Спрямо края на декември 2022 г. той нараства с 2.01 млрд. евро. Тогава сумата е равна на 8.88 млрд. евро, но е 10.3% от БВП на страната.

Външните задължения на Централната банка са 2.07 млрд. евро (2.2% от БВП). Те намаляват като стойност – с 15 млн. евро в сравнение с края на декември 2022 г., и като дял от БВП, когато е 2.4 процента.

Външният дълг на сектор „Други парични финансови институции“ (банки и фондове на паричния пазар) е на стойност 6.95 млрд. евро (7.4% от БВП). Те нарастват с 404.7 млн. евро  спрямо декември 2022 г., но намалява делът им от БВП, когато е 7.6 процента.

Външните задължения на „Други сектори“ са 11.58 млрд. евро (12.3% от БВП). Сумата намалява с 1.22 млрд. евро в сравнение със същия месец на 2022-а. Тогава показателят е в размер на 12.80 млрд. евро, а делът от БВП е равен на 14.9 процента.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13.58 млрд. евро

(14.4% от БВП) в края на декември миналата година. Сумата намалява с 357.7 млн. евро спрямо края на декември 2022 година. Тогава показателят е на стойност 13.94 млрд. евро и е 16.2 процента от БВП на страната. Данните от БНБ показват, че вътрешнофирменото кредитиране е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 30.1 на сто към края на декември миналата година, но заедно с това се свива при 31.5 процента в сравнение с 2022-а.

* При БВП в размер на 94.09 млрд. евро за 2023 г. (прогноза на БНБ) и 85.80 млрд. евро за 2022 г. (данни на НСИ от 19 октомври 2023 г.).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст