ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

От “Бианор” очакват високите ръстове на приходите да се запазят и през 2024 г.

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин прогнози ръст продажби придобивания оборот бфб проекти Мак АД възнаграждения Елана слънчо смарт органик

Разширяването на групата води до ръст на приходите и изпълнение на големи проекти за клиенти на ИТ компанията

“Разширяването на групата води до очаквания значителен ръст на приходите и възможност да работим по по-големи и стратегически за нашите клиенти проекти”, отбелязва Коста Йорданов, изпълнителен директор на „Бианор Холдинг“ АД. Компанията продължава да работи както по нови сделки за последващо разширяване на групата, така и по оптимизиране на дейността на компаниите, включително изграждането на по-ефективен общ търговски отдел и по консолидация и оптимизиране на някои дублиращи се административни и офис разходи. „Очакваме високите ръстове на приходите да се запазят и през 2024 година”, добавя Йорданов.

“Бианор Холдинг” отчете ръст от 2.5 пъти на консолидираните приходи

за четвъртото тримесечие до 3.5 млн. лв. спрямо 1.4 млн. лв. за същия период на 2022 година, обявиха от ИТ компанията. Този резултат е комбинация от органичен ръст на бизнеса и от консолидацията на дейността на придобитите през миналата година дружества ITIDO, Databreathe, GotoAdmins и Bulbera. Дейността на последните две е отразена само частично в отчета за тримесечието, тъй като консолидацията на техните финансови показатели започва от декември миналата година.

“Бианор Холдинг” е на загуба преди лихви, данъци и амортизации, която расте до 98 хил. лв. за четвъртото тримесечие. Преди година отрицателният финансов резултат беше в размер на 44 хил. лева.

По-рано през февруари Комиисята за финансов надзор одобри Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на “Бианор Холдинг” АД.

Дружеството подготвя ново увеличение на капитала

с издаването на 5 482 813 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинал 1 лев и емисионна стойност 3.70 лева всяка. Предстои от „Бианор Холдинг“ да публикуват съобщение за сроковете и детайлите по публичното предлагане. При пълно записване на емисията, компанията очаква да привлече над 20 млн. лева.

“Бианор Холдинг” АД обединява група от високотехнологични компании, които предлагат специализирани услуги по разработка на софтуер. Всички те разработват софтуерни решения за водещи корпорации в Европа и Северна Америка. Клиентското портфолио обхваща компании основно от телекомуникационната, технологичната и отбранителната индустрии, на които фирмите от групата на „Бианор“ предоставят услуги, свързани със стрийминг на данни, машинно обучение и изкуствен интелект, преход към облака и дигитална трансформация.

Акциите на „Бианор Холдинг“ се търгуват на „Българска фондова борса“. От началото на годината цените им лъкатушат около 4.10 лева за един брой.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст