ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Очаква се бюджетен излишък от 1 млрд. лева през февруари

Министерство на финансите сграда табела излишък

Очаква се бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на февруари да бъде излишък в размер на 1 млрд. лв. (0.5% от прогнозния БВП), съобщиха от Министерството на финансите. Прогнозата е направена на база на предварителни данни и оценки.

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари нарастват с около 4.8 на сто спрямо същия период на миналата година.

Приходите, помощите и даренията по КФП 

към февруари се очаква да бъдат в размер на 9.9 млрд. лв. и нарастват с 0.5 млрд. лв. спрямо данните от първите два месеца на миналата година. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват спрямо февруари 2023 г. c 6.2% (0.5 млрд. лв. в наминално изражение). Неданъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за същия период на миналата година.

Разходите по консолидираната фискална програма 

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) към февруари са в размер на 8.9 млрд. лева. За сравнение, разходите по КФП за първите два месеца на миналата година бяха общо за 9.6 млрд. лева. В отделните разходни показатели нарастване има при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии през януари и февруари 2024 г., след влязлото в сила увеличение от юли 2023 година. Принос за ръста имат и по-високите разходи за персонал след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на миналата година Закон за държавния бюджет за 2023 г. и други.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС,

изплатена  към 29 февруари от централния бюджет, възлиза на 0.2 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст