ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

И след 14 837 проверки райският газ не е дрога

Хинков, райският газ

“От началото на 2023 г. досега у нас са извършени 14 837 проверки на територията на страната от регионалните здравни инспекции, като в част от проверките участие са взели и органите на Министерството на вътрешните работи. При 35 от проверките са установени нарушения. Съставени са 50 предписания, 21 акта за административни нарушения, а Министерството на здравеопазването продължава да търси механизъм, чрез който да постигне поставената в Закона за здравето цел – а именно недопускане на продажбата на диазотен оксид, райски газ, на лица под 18 години.”

Това обяви здравният министър проф. Христо Хинков по време на парламентарния контрол в отговор на въпроса на депутата от “БСП за България” – Валери Митов, който отбеляза, че райският газ свободно се разпространява в нощните заведения и може да се купува и онлайн. Той попита дали министърът ще предприеме мерки за включването му в списъка на наркотичните вещества, като даде пример с Великобритания, която в края на 2023 г. го е категоризирала като наркотик от клас C и онези, които са заловени с него, могат да бъдат съдени и да получат присъда до две години.

Въ връзка с това проф. Хинков обясни, че още през 2021 г. – на 3 декември, Националният съвет по наркотични вещества е възложил на Експертния съвет по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите да изготви становище относно вредата и потенциалните рискове от употребата на диазотен оксид – райски газ.

Съгласно становището се оказало, че райският газ не отговаря на критериите за наркотично вещество съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и не може да бъде класифицирано като такова. Въпросното становище било прието от Националния съвет по наркотични вещества на 17 май 2022 година. Министър Хинков добави, че диазотният оксид не е включен в единната конвенция на ООН за упойващите вещества от 1961 г. и в Конвенцията за психотропни вещества от 1972 година. Освен това няма и данни за класифицирането му като наркотично вещество в други страни членки на Европейския съюз.

Единственото, което било направено, било приемане на изменение и допълнение в Закона за здравето, с което била въведена забрана на продажбата на райски газ и на пълнители към него включително и онлайн на лица под 18 години на територията на детски градини и училища, общежития за ученици и лечебни заведения, по време на спортни прояви, в закрити обществени места, с изключение на случаите, в които се продава за медицински цели или за целите на хранително-вкусовата промишленост.

Била забранена и употреба на райски газ на открити обществени места, прилежащи терени на ясли и детски градини и на местата, където се предоставят социални услуги за деца.

Във връзка с възложените в Закона за здравето контролни дейности, здравното министерство издало указания на регионалните здравни инспекции за създаване на организация за извършване на проверки на въведената забрана за продажба и употреба на райски газ и на пълнителите за него на лица под 18 години.

Освен това съгласно законодателството в областта на храните било въведено изискването употребата на райски газ като добавка в храните да се извършва само в предвидените за целта обекти.

Контролът по спазването на тази мярка бил възложен на Българската агенция по безопасност на храните. Представителите на здравното министерство провели редица междуведомствени работни срещи с представители на компетентни органи – МВР, МОН, Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на общините, Комисията за защита на потребителите и Българската агенция по безопасност на храните. На проведените срещи били обсъдени съвместните действия по осъществяване на контролната дейност във връзка с въведената забрана за продажбата на райски газ на лица под 18 години.

В крайна сметка министър Хинков призна, че борбата на Министерството на здравеопазването и на съответните институции райският газ да бъде квалифициран като вид дрога не е приключила. И причината затова е мнението на експертите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст