“Сирма Груп” предвижда ръст на приходите до 100 млн. евро и листване на световна борса

зала на фондова борса акции пари индекс бфб очаквания сирма груп бианор сделка инвестиции

От ИТ компанията “Сирма Груп Холдинг” АД – София разкриха предстоящи стъпки в посока изпълнение на Стратегията на групата за консолидация на дейността и собствеността ѝ. Няколко са основни насоки, в които ще се работи. Очаква се чрез засилване на вертикалната специализация на услугите да се постигне органичен и неорганичен (чрез придобивания) ръст на продажбите до сто милиона евро и листване на “Сирма Груп Холдинг” на голяма световна фондова борса.

Времевият обхват, в които трябва да се случи това е 2023 – 2026 година, уточняват от компанията, която е една от най-големите софтуерни групи в България и пионер в областта на технологиите с изкуствен интелект.

Предвижда се

продължаване на процеса да консолидация на собствеността в дъщерните дружества,

както и максимална консолидация на броя на фирмите в Групата (с изключение на задграничните дружества). 

Според Стратегията на групата за консолидация на дейността и собствеността ѝ, трябва да се извърши пълно преминаване към вертикална организация на бизнеса. Това ще стане в следните основни вертикали: финансови услуги; транспорт и логистика; хотелиерство; индустриална; застрахователна; здравеопазване и търговия на дребно. 

Продължава работата и по адекватно реструктириране и оптимизация на управлението в групата и пълноценно използване на всички синергии.

Всички фирми от икономическата група на “Сирма Груп“ извършват дейност в IT сектора.

Традиционно с най-висок дял се позиционират приходите от услуги и от стоки. Същевременно Европа, Северна Америка и Обединеното кралство заемат челните места в географското разпределение на реализирани приходи. Поради изключителната диверсификация на продуктите и услугите си, които се прилагат в множество напълно различни сектори и клиенти, не може да се говори за каквато и да е зависимост на групата от отделни клиенти или от дадени услуги.

Акциите на “Сирма Груп Холдинг” се търгуват на “Българска фондова борса”, като за последните дванадесет месеца леко увеличават стойността си от 0.61 лева за един брой до 0.70 лева в момента.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст