ЕК одобри българска помощ от 86,9 млн. евро за земеделските стопани

ЕК одобри българска помощ от 86,9 млн. евро за земеделските стопани

Европейската комисия одобри българска помощ в размер на приблизително 86,9 милиона евро (170 милиона лева) за земеделските стопани в контекста на войната на Русия срещу Украйна.

Подпомагането е одобрено съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от ЕК на 9 март 2023 година и изменена на 20 ноември 2023 година, насочена към мерки в сектори, които са от ключово значение за ускоряване на екологичния преход и намаляване на зависимостта от горива.

Подкрепата ще е в ограничен размер под формата на преки безвъзмездни плащания. Мярката ще бъде отворена за първични селскостопански производители в секторите на животновъдството, пчеларството, производството на плодове и зеленчуци, маслодайни рози, вино и тютюн, които са изложени на риск от загуба на финансова ликвидност поради трудностите на селскостопанския пазар, предизвикани от войната на Русия срещу Украйна.

Помощта няма да надвишава 280 000 евро на бенефициер и ще бъде предоставена не по-късно от 30 юни 2024 година. Комисията стигна до заключението, че схемата е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка за мерки при кризи и преход. Въз основа на това ЕК одобри схемата съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Повече информация относно временната рамка при кризи и преход и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическото въздействие на войната на Русия срещу Украйна и за насърчаване на прехода към икономика с нулеви нетни емисии може да бъде намерена тук. Неповерителната версия на решението ще бъде представена под No SA.112734 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст