ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Стара планина холд” ще изплати по 0.318 лв. дивидент от печалбата за 2023 г.

пари дивидент

Сума в размер на 6 544 630.42 лева да бъде изплатена като дивидент от печалбата за 2023 година, предлагат мениджърите на “Стара планина холд” АД – София. Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание, което е насрочено за 6 юни. Брутната сума на акция е 0.31579 лева, колкото беше разпределена и от печалбата за 2022 година.

Изплащане ще започне на 1 август и ще продължи шест месеца, съобщават от холдинга. Получаването на тези суми ще става чрез „Централен депозитар“ АД и офисите на „Интернешънъл Асет банк“ АД. Остатъкът от положителния финансов резултат за миналата година ще се отнесе във фонд “Неразпределена печалба” на дружеството.

Преди това акционерите ще трябва да одобрят доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството и да приемат годишния финансов отчет за 2023 година, заверен от оситор.

При тези добри резултати членовете на борда могат да очакват спокойно обсъждането на точката от дневния ред за освобождаване от отговорност за дейността им през миналата година.

Общото събрание ще гласува и за

преизбиране за нов петгодишен мандат на членовете на съвета на директорите:

Евгений Василев Узунов, Васил Георгиев Велев, “Финанс Инвест” ООД и Стефан Атанасов Николов. Ще се определят и възнагражденията и гаранциите за управлението им, като проектът за решение предвижда да се запази досегашния размер на постоянната част от възнаграждението и на гаранцията за управление за всеки от членовете на съвета на директорите.

В дневния ред е и точката за  приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството. Общото събрание на акционерите ще овласти съвета на директорите на “Стара планина холд” да

увеличава капитала на дружеството в размер до 110 000 000 лева чрез издаване на нови акции

в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър. Предвижда се още дружеството да се управлява и представлява от съвет на директорите в състав от три до девет члена.

“Стара планина холд”  е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си. За 2020-а тя изплати дивидент за 24-ти пореден път – по 0.249 лева за дял или сума в размер на 5 162 755 лева.

Към момента “Стара планина холд” АД е изкупило 225 337 броя собствени акции. Още 50 000 акции притежава и дъщерното дружество “СПХ Инвест” АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон върху тези 275 337 броя акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне.

За последните дванадесет месеца акциите на холдинга добиваха един лев към стойността си. В момента на “Българска фондова борса” те се търгуват по 10.20 лева за един брой. А това оценява компанията на 214 200 000 лева пазарна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст