ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ББР ускорява изпълнението на проекти за енергийна ефективност на сгради

ББР - централен офис кредити енергийна ефективност

„Българска банка за развитие“ АД ускорява изпълнението на проекти за енергийна ефективност на сгради. Тя ще подкрепи изпълнението на мерки от Националния план за възстановяване и устойчивост и на проекти по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Банката ще отпуска оборотно финансиране за строителните фирми, които имат сключен договор с държавни и общински институции  по проекти, одобрени за безвъзмездна финансова помощ.

По първото направление –

за изпълнение на проекти за енергийна ефективност с възложител държавни институции

и общински администрации, строителните фирми могат да се възползват от кредитна линия до 70% от стойността на сключения договор за изпълнение на строително-монтажни работи.

Второто направление е за проектите, свързани с поддържане и възстановяване на културното наследство на селата, които са финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С тези средства ще се обновяват църкви и манастири, а строителите могат да се възползват от заем в размер до 90% от стойността на дейностите по договор.

Целта на програмата е да подпомогне изпълнението на проектите,

като предостави ресурс на строителните фирми, които ще получат плащане от контрагентите си едва след реализирането на проектите и получаването на безвъзмездната финансова помощ.

Финансовата подкрепа от „Българска банка за развитие“ за строителни фирми предстои да бъде разширена при отварянето на нови програми и мерки по Националния план за възстановяване и устойчивост и Европейските структурни и инвестиционни фондове, така че да се ускори тяхната реализация. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст