ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ББР с по-изгодни заеми за домакинствата, които инвестират във ВЕИ

веи панели ббр заеми

„Българска банка за развитие“ АД (ББР) осигурява по-изгодни заеми – с по-ниско обезпечение и без самоучастие за домакинствата, които инвестират във възобновяеми енергийни източници, обявиха от кредитната институция.

Банката подписа гаранционни споразумения с „Българо-американската кредитна банка“, „Инвестбанк“, „Общинска банка“ и „Търговска банка Д“ за финансиране на домакинствата, които правят инвестиции в енергия от възобновяеми източници по Националния план за възстановяване и устойчивост.

С програмата ще се улесни достъпа до заеми на граждани за изпълнението на техни

проекти за замяна на енергийни източници на твърдо гориво (печка, котел или камина) с възобновяеми.

От ББР уточняват, че за да се възползват от това финансиране кандидатите трябва да са сключили договор за безвъзмездно финансиране по Процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“. Тя се изпълнявана от Министерството на енергетиката.

Мярката предвижда гражданите да получат

целево кредитиране до 22 хил. лв. за инсталация на фотоволтаични системи до 10 kWp,

която може да включва и системи за съхранение на електрическа енергия (батерии). Другата възможност е за финансиране на поректи до 3 хил. лв. за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване.

“Ролята на ББР е да помогне на гражданите, като им осигури достъп до средства чрез клоновете на търговските банки в цялата страна, за да могат да изпълнят бързо проектите си да преминат към по-екологичен енергоизточник“, поясни изпълнителният директор на ББР Цанко Арабаджиев.

С гаранцията от ББР търговските банки, заявили участие в програмата, ще отпускат заеми за реализация на инвестициите преди изплащане на безвъзмездната помощ

с по-ниски изисквания за обезпечение,

включително без предоставяне на вещни обезпечения и самоучастие от кредитополучателите.

Кредитите са със срок до 5 години и възможност за 12-месечен гратисен период.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст