Ускоряване на кредитирането, увеличение на депозитите и намаляване на необслужваните кредити

Пари банките активи стратегия депозити търговия

През миналата година се отчете ускоряване на темпа на прираст на кредитирането, увеличение на депозитите и намаляване на необслужваните кредити на фона на започналото повишение на лихвените проценти по някои кредити и нарастване на лихвените проценти по депозитите. Това отбелязват от Асоциацията на банките в България.

В края на декември по данни на паричната статистика на БНБ общата сума на кредитите за неправителствения сектор (нефинансови предприятия и домакинства) нараства с 10.9% на годишна база, достигайки 82.4 млрд. лева.

Депозитите, привлечени от банките, продължават да нарастват.

В края на 2023 г. общата сума на депозитите в банковата система достига 127.5 млрд. лв., отбелязвайки годишен ръст от 9.5 на сто. Съотношението на депозитите към БВП възлиза на 66.7% в края на 2023 г. при 72% преди година.

Към декември

необслужваните кредити, като дял и като абсолютна стойност, продължават да намаляват

спрямо 2022 година. Обемът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни; без централни банки и кредитни институции) спадна от 2.73 млрд. лв. до 2.21 млрд. лева.

Делът на необслужваните кредити средно за банковата система спада от 3.18% в края на 2022 г. до 2.27% в края на миналата година, според изчисления на базата на данни от управление „Банков надзор“ на Българската народна банка.

При нефинансовите предприятия делът на необслужваните кредити се понижава от 3.99% до 2.65 процента. При потребителските кредити нивото на този показател спада от 4.06% до 3.56 на сто.

Делът на необслужваните жилищните кредити е най-малък

0.67%, в края на декември спрямо 1.02% преди 12 месеца.

Необслужваните фирмени кредити намаляват от 1.79 млрд. лв. година по-рано до 1.29 млрд. лева.

Необслужваните потребителски кредити се понижават от 655.4 млн. лв. до 643 млн. лв., а необслужваните жилищни кредити отбелязват понижение от 187.2 млн. лв. в края на 2022 г. до 147.6 млн. лв. в края на миналата година.

При банките от първа група делът на необслужваните брутни кредити спада от 2.84% към края на 2022 г. до 1.83% към края на декември, докато при банките от втора група съотношението се увеличава от 4.04% до 4.28 процента.

Въпреки, че нивото на необслужвани кредити е над средното за ЕС,

банковата система в България продължава да поддържа по-високата степен на покритие

с обезценка на брутните необслужвани кредити в сравнение със средното ниво за страните от Евросъюза.

Към края на 2023 г. степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси в българската банкова система е на ниво от 81.03% при 77.6% година по-рано.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст