ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Над 2.7 млн. лв. ще изплати “Елана Агрокредит” като дивидент

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин прогнози ръст продажби придобивания оборот бфб проекти Мак АД възнаграждения Елана слънчо смарт органик Емка

Печалбата на “Елана Агрокредит” АДСИЦ за миналата година е в размер на 2 721 501.99 лева. Общо 2 671 060.18 лв. от нея ще се разпредели като дивидент за акционерите, стана ясно след проведеното на 2 април редовно общо събрание. Припомняме, че по устав фирмата разпределя 90% от печалбата си като дивидент.  

На 2 април се е провело и заседание на съвета на директорите на дружеството, на което е прието решение до датата на определяне на акционерите с право на дивидент да не се извършват нови покупки на акции в рамките процедурата по обратно изкупуване на акции. Мениджърите са определили и размера на брутния дивидент на една акция по 0.0729201651 лева.

Изплащането на тези суми ще започне от 20 май.

То ще се извършва чрез “Централен депозитар” АД и “Обединена българска банка” АД.

Останалата част от положителния финансов резултат на дружеството, което кредитира земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансив лизинг – 50 441.81 лв. ще бъдат внесени във фонд “Резервен”.

Това решение беше гласувано след като акционерите одобриха доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.

Общото събрание е освободило членовете на борда на директорите – Владимир Велев – председател, адв. петър Божков и Гергана Костадинов – изпълнителен директор, от отговорност за дейността им през миналата година.

„Елана Агрокредит“ финансира единствено покупката на земеделски земи

в изпълнение на предварително сключени договори за финансов лизинг. Това е първото дружество, специализирано във финансов лизинг за земеделска земя. В перспектива компанията ще предлага възможности за финансиране и на други проекти – за напояване, за покупка на машини и други.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е “Елана холдинг” АД.

Сделки с акции на това дружество на “Българска фондова борса”, в резултат на които инвеститорът има право на дивидент, могат да се сключват до 12 април.

От нетната печалба за 2022 година беше разпределен също дивидент – от по 0.0736 лв. за една акция. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст