“Булгартрансгаз” обяви обществена поръчка за реверсиране на станция “Кардам”

КЕВР ще обсъди цената на природния газ за март Кардам отказ

“Булгартрансгаз” ЕАД обяви обществена поръчка за “Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: “Компресорна станция “Кардам” – реверсиране и разширение на капацитета на системата ѝ за управление”. Компанията е комбиниран оператор с предмет на дейност пренос и съхранение на природен газ и поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище.

Откритата процедура се провежда във връзка с решението на Народното събрание от 14 март 2024 година за реализация на инициативата на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова за Вертикален коридор.

Разширението на газопреносната инфраструктура на “Булгартрансгаз” чрез увеличение на капацитетите за пренос в посока от Гърция към България и от България към Румъния ще гарантира възможността за

пренос на допълнителни количества природен газ от надеждни източници.

Повишаването на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам включва изграждане на лупинг от Рупча до Ветрино, представляващ газопровод с високо налягане и приблизителна дължина 61 километра. Предвижда се  и изпълнение на дейности за реверсиране на компресорна станция “Кардам” и увеличаване на капацитета на системата й за управление. Модернизираната инфраструктура ще осигури добавен капацитет от България към Румъния в размер на 137.2 GWh/d, като общият технически капацитет ще достигне 295 GWh/d.

Обявената обществена поръчка е с прогнозна стойност 15 000 000 лева без ДДС.

Икономически най-изгодната оферта по всяка една позиция ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане “оптимално съотношение качество/цена”, съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложена цена.

Финансирането на дейностите от обхвата на поръчката ще се извърши в съответствие с решенията по т. 2 и т. 3 от приетото на 14 март 2024 година от Народното събрание решение за предприемане на действия във връзка инициативата за Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.

 С цел разширяване кръга на потенциалните участници, документацията е публикувана и на английски език. Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59 ч. на 7 май.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст