“ББР Лизинг” подкрепя малкия и средния бизнес при облекчени условия

ББР толерантност лизинг

„ББР Лизинг и Националният гаранционен фонд, част от Групата на Българската банка за развитие, започват да предлагат съвместна програма за лизингово финансиране на микро-, малки и средни предприятия при облекчени условия.

Компаниите ще могат да се възползват от лизинг за закупуване на машини и оборудване с 5% самоучастие, както и на транспортни средства и недвижими имоти с 0% собствено участие.

Лизинговото финансиране от „ББР Лизинг“ и Националният гаранционен фонд е с таван до 1.5 млн. лв. и със срок на изплащане до осем години.

С новата програма „ББР Лизинг“ дава

възможност за покупка както на ново и употребявано производствено оборудване,

строителна и земеделска техника, транспортни средства, така и на медицинско оборудване и недвижими имоти за стопански цели.

Програмата разширява възможностите за внедряване на иновации от българските компании и осигурява допълнителна ликвидност на лизингополучателите чрез намалени изисквания за самоучастие и по-дълги срокове на изплащане. Целта е да се улесни достъпът до финансиране за микро, малки и средни предприятия и да се насърчат компаниите да модернизират производствените си мощности.

Крайният срок за кандидатстване по програмата е до края на 2025 година.

„ББР Лизинг“ продължава да предлага и облекчени условия на финансиране за „зелени“ инвестиции до 5 млн. лв. по програма Invest EU, направление „Устойчивост“. Мярката е насочена към индустриална енергийна ефективност, производство на енергия, нискоемисионна мобилност, устойчиво използване на материали и кръгова икономика. Програмата InvestEU е инициатива на Групата на ЕИБ и Европейската комисия, насочена към стимулиране на инвестициите, иновациите и устойчивото развитие в държавите-членки на ЕС. Компаниите могат да се възползват от облекчени условия на финансиране, по-дълги срокове на изплащане и намалени изисквания за самоучастие.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст