„Структуриран депозит “INDEX EURO STOXX SD 30“* е най-новият спестовен продукт на Пощенска банка

„Структуриран депозит "INDEX EURO STOXX SD 30“* е най-новият спестовен продукт на Пощенска банка

Решението предоставя на клиентите фиксирано лихвено плащане и възможност за допълнителна доходност, обвързана с представянето на пазарен индекс

Темата за спестяванията винаги е впечатляваща по своята мащабност и като начин на мислене. Една част от хората смятат, че да отделят определена сума е един от начините да се чувстват спокойни при посрещането на предвидени или непредвидени обстоятелства. За други това е невъзможно и те предпочитат да живеят „ден за ден” и от заплата до заплата.

Когато имаме цели пред себе си и ни трябва определена сума, започваме да заделяме част от месечните си доходи, за да успеем в един момент да постигнем това свое желание.

Най-често пари се спестяват за образование на дете, за покупка на жилище или на автомобил, за по-добра осигуреност при пенсиониране.

Това са все планове, които с подготвеност и финансова грамотност могат да се реализират с лекота. За да може обаче нашите спестявания да работят за нас и нашето бъдеще, е важно да намерим подходящото решение, което да увеличи тяхната стойност във времето и да ни предостави възможност за натрупване на допълнителна доходност.

Пощенска банка планира нова емисия на структуриран депозит INDEX EURO STOXX SD 30. Основните параметри на продукта са, както следва:

•         Срок  – 5 години;

•         Валута – EUR;

•         Минимална сума – 5 000 EUR;

•         Гарантирана сума на депозита от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Минималната сума за откриване на INDEX EURO STOXX SD 30 е 5 000 евро, като няма ограничение за максимално вложената сума. Първият набирателен период стартира на 03.04.2024 г. и ще приключи на 21.05.2024 г. Вторият период на дългосрочно депозиране стартира на 22.05.2024 г. и завършва на 22.05.2029 г. за 5-годишния депозит.

Периодите на депозита са, както следва:

  • първи набирателен период (период на краткосрочен депозит) – около 1,5 месец;
  • втори набирателен период (период на същинския депозит) – 5 години;
  • трети набирателен период – след изтичане на 5-годишния период, подновяване в 4-месечен депозит “Депозит за всеки”.

Различното в новия депозит е индексът, на базата на който ще се определи евентуалната допълнителна лихва на падежа на депозита, като всяка година банката ще плаща авансово фиксирана годишна лихва на клиента в размер на 2.50%. По този начин финансовата институция ще предложи на своите клиенти продукт, който ще има и фиксирано лихвено плащане всяка година.

Важен момент е възможността за допълнителна лихва в зависимост от представянето на индекс EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (SD3E)**, като при положителен ръст се изплащат 51% от положителното процентно изменение на индекса. Индексът следи представянето на акциите на 30 европейски компании от различни икономически сектори. Селекцията на акциите в индекса се прави на база критерия за най-висока дивидентна доходност.

При предсрочно прекратяване на депозита, авансово изплатената до момента на прекратяването на депозита фиксирана годишна лихва не се дължи на клиента и ще бъде удържана от размера на депозираната сума, като клиентът ще заплати и неустойка за предсрочно прекратяване в размер на 6%.

Пощенска банка непрекъснато обогатява портфолиото си от спестовни продукти, като само за последните няколко години тя предложи над седем разновидности на структуриран депозит, които бяха обвързани с представянето на различни индекси. Водеща цел на финансовата институция е да бъде максимално полезна на своите клиенти, предлагайки богато разнообразие от продукти и услуги, които отговарят на всичките им изисквания.

= = = = =

*Този материал не е препоръка за вземане на инвестиционно решение и не замества индивидуалната консултация с Ваш независим финансов консултант.

**EURO STOXX® Select Dividend 30 (price return) е индекс на възвръщаемост на цената, т.е. следва единствено и само представянето на цената на акциите включени в него, това означава, че дивидентната доходност е изключена от общата доходност на индекса.

Повече информация можете да откриете в Основния информационен документ тук или на www.postbank.bg.

Платено съобщение

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст