Дружество за недвижими имоти ще зарадва акционерите с по-висок дивидент – 1.90 лв.

Пари Уеб Медия Груп дивидент печалба акционери стара планина холд ХЕС възнаграждение куантум декотекс услуги портови флот

Още едно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти “Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ – София ще зарадва отново акционерите си с дивидент, при това по-висок. Мениджърите предлагат сумата от 1 235 000 лв. да се разпредели между притежателите на книжа на тази компания. Това означава по 1.90 лв. на една акция. Решение за това ще вземе редовното общо събрание на акционерите, което е нсарочено за 30 май в София.

Сумата за дивидента се формира от 269 005.51 лв., представляващи 100 % от сумата за разпределяне на дивидент от дружеството за финансовата 2023 година плюс още 965 994.49 лв. от неразпределената печалба за минали години.

Преди това общото събрание ще трябва да одобри доклада на мениджърите за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2023 г. заедно с доклада на регистрирания одитор.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на управителния орган – Стефка Николова, Станислав Ананиев и Мая Илчова, от отговорност за дейността им през миналата година. 

Предвидени са и промени в органите на управление на дружеството

освобождаване на Стефка Николова и избор на Пейо Николов за нов член на съвета на директорите. Предлага се и преизбиране на останалите членове на борда за нов мандат от пет години.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 20 юни на същото място и при същия дневен ред.

Акциите на “Куантум Дивелопмънтс” се търгуват на “Българска фондова борса”. През последните двана десет месеца цената им е без промяна – 0.56 лева за един брой. 

Дружеството разпредели дивидент и от печалбата за 2022 годинеа – по 1.65 лева.

“Куантум Дивелопмънтс” има лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти от 2005 година. То

може да инвестира във всякакъв вид недвижими имоти на територията на България,

включително, но не само:

– с бизнес и търговско предназначение: магазини, складове, бизнес- и офис сгради, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/ или гаражи и оборудване;
– с хотелско предназначение: хотели, пансиони, курортни и вилни селища, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/ или гаражи и оборудване;
– с жилищно предназначение: апартаменти, общежития, къщи, вили, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/ или гаражи и оборудване;
– със спортно и/ или развлекателно предназначение;
– селскостопанска земя.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст