Общественият съвет към ЦИК предлага да има нови образци на протоколите за вота

Предизборната кампания за вота 2 в 1 официално стартира

Общественият съвет към Централната избирателна комисия излезе със становище във връзка с организацията на изборите на 9 юни 2024 г., съобщиха от пресцентъра на ЦИК.

Според ЦИК насрочените предсрочни парламентарни избори заедно с изборите за Европейски парламент на 9 юни 2024 г. са предизвикателство за изборната администрация и за органите на изпълнителната власт. В тази връзка, и предвид опита от проведените избори за парламент и за местна власт през 2023 г. след промените в Изборния кодекс от декември 2022 г., Общественият съвет към ЦИК обръща внимание на някои основни моменти при подготовката на предстоящите избори “две в едно”, с цел повишаване на прозрачността на процеса и укрепване доверието на избирателите.

Организация на машинното гласуване:

Според Обществения съвет към ЦИК са необходими подготовка и своевременни действия, които да дадат възможност за достатъчно ранно предаване на необходимите елементи за установяване на съответствие на специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕMГ) на MЕУ, БИM, БИС и проактивна комуникация по тази тема.

В становището се предлага и да бъде подготвен документ на разбираем за обществото език, в който да бъдат описани основните етапи по подготовка на СУЕMГ за даден избор. Идеята включва и разясняване на механизмите и защитите, осигуряващи сигурността на процеса и невъзможността за нерегламентирана намеса, в частност промяна или подмяна на софтуера (пример: да се обясни ролята на “unlocker-a”, който се притежава само от ЦИК и без който машините не могат да бъдат инсталирани с нов софтуер за нов избор; да се обясни ролята на “паролата” разделена на три части и съхранявана в ЦИК и др. подобни). Предвижда се разяснителният документ да бъде базиран на плана за провеждане на избори с използване на машинно гласуване, който ЦИК трябва да изработи съгласно чл. 231б ал.3.

От Обществения съвет смятат също, че трябва да има онлайн излъчване не само на довереното изграждане на софтуера за инсталиране, но и на установяването на съответствието в MЕУ, както и на операциите по зареждане на софтуера в СУЕMГ от помещенията, в които то се извършва от фирмата-изпълнител.

Предлагат и непрекъснато присъствие на двама от членовете на Централната избирателна комисия или представители на администрацията на ЦИК в помещенията, в които се извършва зареждане на софтуера в СУЕMГ от фирмата-изпълнител.

В становището се предлага и изпълнение на предвидената в чл. 213б ал.4 процедура по извадкова проверка за коректност на инсталирания софтуер в СУЕMГ чрез случаен подбор в склада на съхранение на вече инсталираните машини, в присъствието на наблюдатели и регистрирани партии и нейната широка комуникация към обществеността.

Според Обществения съвет към ЦИК въпросът за диаметъра на шпулите, на които се навива хартията за ролките на машините за гласуване, трябва спешно да бъде решен, така че същият да отговаря на спецификациите на производителя.

Оборудване на изборни помещения:

В становището се посочва още, че е целесъобразно ЦИК да определи единни спецификации на параваните, използвани при гласуване с хартиени бюлетини по модела на решенията на ЦИК за формата, вида и цвета на чувалите (торбите), в които се съхраняват изборните книжа, с цел осигуряване на еднакви условия за гласуване в цялата страна, съответстващи на целта на промените в Изборния кодекс от края на 2022 г. – недопускане на използването на заснемаща техника или други манипулации (подмяна на бюлетината с внесена отвън напр. и др.под.) при запазване тайната на вота

Социологически изследвания:

От Обществения съвет предлагат ЦИК да покани социологическите агенции, извършващи екзитпол, да подпишат джентълменско споразумение за неразпространение до медии на данни от предварителни резултати в хода на изборния ден.

Изборни книжа:

В становището се посочва, че е необходимо да бъдат изработени нови проекти на образци на изборните протоколи, като те бъдат поставени на “тестване” от дългогодишни председатели на секционни избирателни комисии (СИК) от различни по типология секции, членове на районни избирателни комисии (РИК), на Обществения съвет и представители на партиите.

Видеонаблюдение:

От Обществения съвет заявяват, че трябва да бъдат определени конкретни параметри на качеството на видеозаписите от излъчването на процедурите в края на изборния ден. Като пример посочват, че дебитът на аудио-видео потокът т.нар. “битрейт” (bitrate) трябва да не е по-малък от 4 Mб/сек, като т. нар. bit per pixel ratio да не е по-малък от 0,15, а най-добре над 0,20. Допълват, че ЦИК може да изработи инструкция за поставянето на камерите за видеонаблюдение и да даде указания как се извършва то в различните етапи от преброяването и отчитането на гласовете и попълването на изборните книжа.

Медийни пакети:

За осигуряване на повече прозрачност и отчетност при разходването на публични средства в становището се предлага създаване на публичен регистър с разпределението на средствата от медийните пакети.

Обучения на изборната администрация:

Според Обществения съвет остава нерешен въпросът за създаване на функциониращо обучително звено, съгласно чл. 56 (1) от ИК. Уточняват, че не е създаден и раздел “Обучително звено” в сайта на ЦИК с правила за работа на звеното съгласно чл. 56 (2) от ИК, като липсва също отговорник за дейността на звеното и обучителни документи.

Обученията на членовете на СИК следва да се проведат достатъчно рано преди изборния ден, както и да се предвиди възможност за провеждане на повече от едно обучение за конкретен район/община, за да могат повече представители на СИК да се включат в тях. Обучения могат да се предвидят и непосредствено преди изборния ден, за да в него да вземат участие и сменените в последния момент членове на СИК.

Може да се предвиди създаването на отделен обучителен клип за СИК специално по темата “действителен и недействителен глас”, включващ нагледни примери.

В Методическите указания за СИК могат да бъдат включени на едно място (например в края) описанията за недействителен и действителен глас, включително с конкретни примери за различни случаи.

В Методическите указания за РИК може да се разпише, както и да се включи в техните обучения, че при надхвърляне на толерирано отклонение (предварително определено от ЦИК) в ключовите редове на протокола на СИК (показани от контролите на ИО), задължително следва да се отваря чувалът с бюлетините и те да се броят наново.

Разяснителна кампания:

От Обществения съвет предлагат тя да акцентира върху предимствата на машинното гласуване по отношение на невъзможността да бъде подаден недействителен вот, както и да обърне специално внимание на начина, по който ще бъде организирано машинното гласуване, в частност последователността на визуализациите на екрана на машините. Обясняват също, че спецификата на избори 2 в 1 предполага и да се постави фокус върху допусканите грешки от избиратели на предходни избори 2 в 1, особено ако софтуерът предвижда избирателят да реши още от началото в кой вид избор желае да гласува, без възможност да се върне назад и промени своя първоначален избор, както на изборите на 14 ноември 2021 година.

По отношение на гласуването с хартиени бюлетини в становището се предлагат:

– изготвяне на материали, свързани с коректното попълване на бюлетината;

– създаване на материали, включващи и примери за най-често срещаните грешки при попълване на хартиени бюлетини (отделен клип, плакат);

– поставяне на фокус върху преференциалното гласуване и кога бюлетина с отбелязано предпочитание за кандидат е действителна и кога не е.

ЦИК може да покани социологическите агенции, извършващи екзит-пол, да подпишат “джентълменско споразумение” за неразпространение до медии на данни от предварителни резултати в хода на изборния ден, се посочва още в становището.

Освен това ЦИК смята, че от полза на разяснителната кампания би било и взаимодействие с държавни институции, чиито администрации са специфично ориентирани към предоставяне на услуги на гражданите, за да може информационните материали да бъдат разположени на повече публични места с голям поток от граждани. От обществения съвет добавят, че ЦИК би могла да изиска от районните избирателни комисии да инициират демонстрации на машинно гласуване по места. А Централната избирателна комисия от своя страна да публикува централизирана информация, включваща график с конкретни адреси, където ще се проведат “открити уроци” по гласуване с машина.

Припомняме, че от днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за членове на ЕП от България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 година. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17:00 часа на 24 април 2024 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст