БЕХ уволни шефа на “Булгаргаз” Деница Златева и смени ръководството

деница златева, "Булгаргаз"

Днес, 17.04.2024 г., с решение на Съвета на директорите (СД) на “Български Енергиен Холдинг” ЕАД е извършена промяна в ръководството на “Булгаргаз” ЕАД

Приета е оставката на Деница Златева, а от състава на СД на дружеството се освобождават Димитър Спасов и Татяна Петрова-Бояджиева.

На техните места влизат Михаил Милков, Бянка Рачева и Марин Филиповски, съобщиха от пресцентъра на холдинга. 

Михаил Милков има дългогодишен опит в областта на енергетиката, с профил финанси. Към момента е директор дирекция “Финанси и бюджети” в “Български Енергиен Холдинг” ЕАД. Бянка Рачева е с опит като юристконсулт и от 2020 г. е адвокат. От януари 2013 г. Марин Филиповски работи в дирекция “Доставки на природен газ”, а от юни 2004 г. до ноември 2012 г. е работил в “Софиягаз” ЕАД.

С решение на СД на “Булгаргаз” ЕАД за изпълнителен директор на дружеството е определен Веселин Синабов. От август 2022 г. до момента Веселин Синабов е директор на дирекция “Търговия с природен газ” и член на Съвета на директорите на “Булгаргаз” ЕАД. От септември 2015 г. до август 2022 г. заема различни позиции в “Булгартрансгаз” ЕАД като директор дирекция “Търговски услуги”, ръководител отдел “Балансиране” и други. Преди това е експерт в отдел “Покупка, транспорт и съхранение на природен газ” в “Овергаз Инк.” АД. 

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвани, до провеждане на нови конкурсни процедури. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст