По-ниски приходи отчитат от фирмата за капачки за алкохолната индустрия “Херти”

Пари банките активи стратегия депозити търговия херти проекти

Нетните приходи от продажби на фирмата „Херти“ АД, специализирана в производството на алуминиени, пластмасови и композитни капачки и дозатори за алкохолната и винената индустрия, са намалели. През първото тримесечие са спаднали до 17.45 млн. лв. при 23.16 млн. лв. година по-рано. Заедно с това предприятието е направило и по-малко разходи по дейността си, най-вече за материали, външни услуги и възнаграждения.

При това се отчита и лек спад на нетната печалба – от 2.56 млн. лв. през 2023 г. до 2.21 млн. лв. в края на март тази година.

През първото тримесечие предприятието е работило нормално, но се запазва тенденцията за по-слабо натоварване. Това отбелязват мениджърите й във финансовия отчет. Но заедно с това има поръчки от клиенти и положителни сигнали за развитие.

През март е завършен проектът „Greenpress“ за въвеждане на иновативна технология за намаляване на потреблението на енергия и материали с цел с по-малко въглеродни емисии от производството.

За привличане на нови клиенти компанията е участвала и две изложения през януари и март.

Повечето сделки на „Херти“ на външния пазар са в евро, което намалява валутния риск.

Другата добра новина от компанията е стабилизирането на котировките на основните суровини за производството. А от началото на 2024 г. доставчиците на алуминий са коригирали цените надолу, което пък е довело до намаляване на преките разходи. От „Херти“ също така са предпиели мерки за намаляване на продажните цени към своите клиенти.

Рискове

От края на март обаче отново се наблюдава тенденция на леко покачване на цените на основните материали. От фирмата отбелязват, че това ще се отрази през второто тримесечие. Очакванията на мениджърите й са да има лек ръст на цените.

От друга страна, наблюдаваното подобряване на веригата на доставките в края на 2023 г. е подобрило планирането и прогнозирането на доставките на суровини и материали, е било отново затруднено от започналите военни действия в Близки изток. Освен сътресения в снабдяването, това е покачило и цените на морския транспорт.

От фирмата отбелязват, че сега

доставките са ритмични, но срокът се е повишил почти двойно.

Това пък е повишило производствените разходи.

Добрата ликвидност на „Херти“ е позволило на компанията да поддържа по-големи наличности на суровини и материали и да не допусне нарушаване на производствения процес. Така фирмата е могла да изпълнява нормално заявените поръчки от клиенти.

Основни акционери в шуменската фирма са “ИГМ холдинг” – Австрия с дял от 33.27% от капитала, Александър Юлиянов (председател на съвета на директорите) с 33.22%, Захари Захариев (главен изпълнителен директор) с 25.23% и Елена Захариева (директор за връзки с инвеститорите) с 7.99% от книжата с право на глас.  Останалите книжа са собственост на дребни индивидуални инвеститори.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст