Депутатите решават ще работят ли по време на предизборната кампания

комисията за митниците

Депутатите ще обсъдят като точка първа в дневния си ред три проекта на решения за изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които предвиждат по време на кампания да не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисиите.

Вчера правната комисия прие изменения в парламентарния правилник, с които се цели заседания на парламента да не се провеждат по време на предизборната кампания до свикването на новоизбраното Народно събрание. Освен това народните представители приеха промени, които са свързани и с възнагражденията им – да се начисляват от деня на полагане на клетвата от народните представители, до деня, предхождащ деня на полагането на клетва на народните представители, избрани в следващия парламент.

Втората точка в дневния ред е фиксирана и депутатите ще обсъдят на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, свързан с правата на пациентите с психични заболявания. Те дават възможност за преодоляване на съществуващите проблеми в системата на психиатричната помощ на територията на страната. Ще бъде забранена и всякаква форма на жестоко и нечовешко унизително отношение или налагане на наказание спрямо лица с психични разстройства по време на лечението им.

Третата и отново фиксирана точка е разглеждането на проект на решение за приемане на Национална здравна стратегия 2030.

В програма е включено още второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс и на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодек.

Депутатите ще обсъдят и проект на решение за изпълнение на политиката за декарбонизация чрез енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в страната.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст