Природозащитници заподозряха лобистки ремонт на Закона за насърчавани на инвестициите

природозащитници

Докато трусовете в управлението на държавата продължават, в Народното събрание не се мотаят и са се отдали в трескава работа по гласуването на някои доста спорни промени в законодателството. Тази седмица членовете на парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации приеха единодушно и без продължителни дебати предложенията на работната група по текстовете на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, който беше внесен на 9 февруари от Министерския съвет и месец по-късно – на 7 март – бе гласуван на първо четене.

Когато този проект беше одобрен от правителството, официалната информация за него беше, че в новите текстове са отразени промените в Регламент (ЕС) № 651/2014 (Общ регламент за групово освобождаване).

В същото време обаче от Гражданската инициатива „Зелени закони“ реагираха остро на законови поправки на ГЕРБ и ДПС към проектозакона, внесени на 4 април.

Според експертите на организацията , чрез тях се

задават опасна тенденция за унищожаването на българската природа и малкия бизнес,

От гражданската организация алармират, че с апокрифни предложения между първо и второ четене на внесения от Министерски съвет Закон за изменение и допълване на Закона за насърчаване на инвестициите, двете партии, които на практика днес управляват държавата предлагат кардинални промени в три ключови закона – Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за устройството на територията (ЗУТ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

Според анализаторите това е абсолютно недопустимо като процедура съгласно правилника на Народното събрание. И акцентират върху факта, че предложенията са внесени от знакови лица от двете партии между които Делян Добрев, Станислав Анастасов (председател на Комисията по околна среда в Народното събрание), Младен Шишков, Хамид Хамид и Жечо Станков. С предложените от тях текстове се предлагат

премахването на ключови процедури от екологичното ни законодателство,

смятат от Инициативата.

Гражданската организация алармира, че новите текстове целят осигуряването на  „бърза писта“ за големи инвестиционни проекти (т.е. с голям корупционен риск), като проблемът е, че насърчаването на тези инвестиции не е чрез повишаване капацитета на институциите и подобряване на възможностите за обществен контрол, а точно обратното – чрез елиминиране на екологичните процедури, осигуряващи ефективната защита на околната среда и хората.

Това включва силно орязване на екологичните процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО), както и намаляване до минимум на обществения и институционален контрол върху най-големите и опасни производства, като АЕЦ, хранилища за радиоактивни отпадъци, киселини или пестициди, газопроводни мрежи, електропроводи, язовири, горивни и химични инсталации, магистрали и др.

Според експертите на организацията, ако Народното събрание

наруши собствените си правила и допусне промените

в Закона за опазване на околната среда, Закона за устройството на територията и Закона за енергията от възобновяеми източници, това ще доведе до огромни рискове за хората и природата в България.

Според анализаторите, примерите за това са повече от красноречиви.  Предлага се двойно съкращаване на сроковете за произнасяне на органите по екологичните процедури и дори въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие по Закона за опазване на околната среда за големи инвестиции като АЕЦ, язовири, горивни инсталации и магистрали.

По тяхно мнение, това означава, че ако МОСВ не се произнесе в срок от 14 дена, ще се счете, че се е съгласило, например – с нов язовир на река Дунав, който да залее 40 населени места. И това ще се случва за всеки втори голям проект, който постъпва в екологичното ведомство, тъй като експертите на министерството нямат капацитета да спазват сроковете и оценяват ефективно дори сегашния поток от инвестиционни намерения, предупреждават от организацията.  В същото време,

екологичните процедури за малките инвеститори ще станат многократно по-дълги и тромави.

Предлага се в Закона за опазване на околната среда възстановяване действието на всички изтекли решения по оценка на въздействието върху околната среда  от 2009 г. насам, както и удължаване сроковете на валидност на решенията по ОВОС от 5 на 15 години, което практически ще спре всички нови инвестиции в България.

Експертите на организацията предупреждават, че Екологичните оценки на новите проекти ще бъдат отрицателни в резултат на кумулативния ефект от стотици нереализирани, но застрашаващи природата проекти, разрешени по съмнителен начин във времената, в които държавата бе управлявана от БСП, ДПС и ГЕРБ.

Вторият риск за природата е, че решенията по ОВОС, издадени преди 10-15 г. вече изобщо не са актуални, тъй като много от компонентите на околната среда (биоразнообразие, нива на замърсяване, климат и др.) са претърпели съществени изменения в това време, поради което дори европейското законодателство изисква

актуализиране на екооценките чрез нови екологични процедури.

Отново в Закона за опазване на околната среда се предлага и въвеждане на едноинстанционен съдебен контрол на най-големите проекти в България, след като втората съдебна инстанция бе възстановена само преди година и половина от 47-то НС – макар и с отложено влизане в сила от юли 2024 година.

Природозащитниците както тогава, така и днес се опасяват, че мнозинството на статуквото прави всичко възможно, за да не позволи да се върне в сила това условие за достъп на гражданите до правосъдие за околната среда, което бе премахнато от правителството на ГЕРБ през 2017 година.

Целта на обжалването само пред един съд е ограничаване до минимум на гражданския и съдебния контрол именно върху най-опасните за природата и хората проекти, докато малките инвестиционни проекти на гражданите и малкия бизнес остават на двуинстанционен съдебен контрол, т.е. на по-строг обществен контрол, категорични са от природозащитната организация.

В новите текстове на Закона за устройство на територията се предлага

общите устройствени планове на общините да могат да се променят със заповеди

на министър или областен управител, с което според природозащитниците тотално се подменя философията на устройственото и стратегическо планиране. Те са на мнение, че това ще доведе до размиване на отговорностите, както и до елиминиране правата на местните власти и гражданската общественост в устройственото развитие на общините.

В Закона за енергията от възобновяеми източници пък се предлага необосновано удължаване на предварителните договори за обектите за производство на електроенергия от вятър спрямо други обекти за производство на енергия от ВЕИ.

Не става ясно какви са причините едни обекти за производство на електроенергия от ВЕИ

трябва да се ползват с по-благоприятни условия от други

и затова предложението може да се категоризира като „лобистка поправка”, смятат от организацията.

От Инициатива „Зелени закони“ изцяло оспорват законосъобразността на самата процедура по внасянето на предложенията на ГЕРБ и ДПС между първо и второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, които са направени  с цел съществени изменения на Закона за опазване на околната среда  и Закона за устройство на територията.

В тази връзка, от Коалиция „За да остане природа в България” е изготвено примерно становище до Народното събрание, с което се обосновава защо самата процедура е незаконна, и защо самите предложения са напълно недопустими и опасни за хората и природата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст