“Монбат” отчита засилено търсене на автомобилни акумулаторни батерии

Пари алфа българия закона за счетоводството търговският баланс параходство брп продажби кредити луксозни имоти капитал Приста ойл холдинг смарт органик растеж залог печалби бюджет

През  миналата  година „Монбат“ АД  отчита  засилено  търсене  на  автомобилни акумулаторни  батерии  на  пазарите  в  Западна  Европа,  където  са  реализирани исторически рекордни продажби на този тип продукти. Компанията  бележи  ръст  в  обема  на продажбите на акумулаторни батерии през 2023 година и спад на нормализираната EBITDA  (преди обезценки) на индивидуална база от продължаващи дейности.

Основната дейност на „Монбат“ е производство на оловно-киселинни стартерни и стационарни акумулаторни батерии и сервизното им  обслужване.

Нетната печалба на „Монбат“ е в размер на  2.91 млн. лв. и нараства със 138.56% в сравнение с резултата за 2022 година.

Основният доставчик на „Монбат“ за снабдяване на материали за производството на стоки е „Монбат Рисайклинг“ ЕАД,

дружество  изцяло собственост на „Монбат“. Поради диверсификацията на клиентското портфолио, фирмата не е имала основни клиенти, които да съставляват 10 на сто или повече процента от общите приходи.

От „Монбат“ отбелязват пазарната диверсификация с продажби през миналата година в повече от  70 страни,  като  сред  най-важните  пазари  за  компанията  през  2023  г.  са  Франция, Германия, Румъния и Испания. С развитата си дистрибуторска мрежа, фирмата има достъп  до  крайни  клиенти  на  най-големите  европейски  пазари  и  Близкия  изток.

Стартерните батерии се продават на дребно преди всичко чрез автомобилни търговци и сервизи. Стационарните  батерии се продават  директно  на  телекомуникационни компании и други потребители.

Непосредствен конкурент на българския пазар е “Елхим – Искра” АД – Пазарджик.

Към края на миналата година „Монбат“ притежава 97.80% от капитала на третия по големина производител от акумулаторния бизнес в България – „Старт” АД – Добрич.

През  2023  г. „Монбат“ реализира на индивидуална база приходи от договори с клиенти в размер на 317.14  хил. лв., което представлява намаление от 3% в сравнение с реализираните преди година 327 млн. лева.

Реализираните приходи от продажби на вътрешен пазар са за 40.28 млн. лв.  и представляват  12.7%  от  общите  продажби. Паричните постъпления  от продажби на вътрешния пазар включват технологичен отпадък и брак, продаден на „Монбат Рисайклинг България“, както и материали,  стоки  и услуги, предоставени на други свързани лица. Реализираните приходи в чужбина, включително вътрешно-общностни доставки, са  на  стойност  276.85 млн. лв. и представляват  87.3%  от нетните приходи от продажби на дружеството.

„Монбат“ е географски диверсифицирана група с глобално пазарно присъствие в над 70 страни

Относно  продължаващия  военен  конфликт  между Украйна  и  Русия  следва  да  се  има  предвид,  че  през  2023  г.  дружеството  не осъществява продажби към Русия, докато продажбите към Украйна представляват 4% от общия размер на приходите за миналата година. За 2022 година цифрата за Русия беше 2.2%, а за Украйна –  2.1 процента.

През 2023 г. основен  пазар на „Монбат“ е Франция с 15.7 млн. евро приходи от продажби,

което представлява 11.09% от общия износ на дружеството на индивидуална база.

Към края на миналата  година контрол над публичното дружество  „Монбат“ има „Приста Ойл  холдинг”  ЕАД – София, който контролира друг акционер със значително участие, а именно „Монбат Трейдинг” ООД.  Общият им дял е 49.87 процента. „Приста Холдко Кооператиф“ У.А. притежава 20.78% от книжата с право на глас. Другите акции са собственост на по-малки акционери. „Монбат“ притежава и собствени акции – 33 545 броя, или  0.08 процента, като 6 545 от тях са изкупени през миналата година.

Върху притежаваните от „Монбат Трейдинг“ ООД и „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД акции има сключен договор за залог по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения в полза на „Уникредит Булбанк“ АД във връзка  с предоставен заем от банката на „Приста Инвест 2016“ АД.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст