Откриват първата годишна конференция по проект SUMMIT на Софийския университет

Откриват първата годишна конференция по проект SUMMIT на Софийския университет

Откриват първата годишна конференция на проект SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Конференцията продължава до 25 април.

Събитието ще започне в ректората на СУ, като за участие във форума са поканени български и чуждестранни учени и изследователи, а също представители на институции.

В първия ден учените, ръководители на 22 научни групи към проекта, ще представят своята работа. Екипите работят в различни области – материали за зелена енергия и околна среда, изкуствен интелект, климат, време, природни бедствия и рискове, квантовата информатика, социални предизвикателства, дигитално образование, дигитализация на малки и средни предприятия.

От началото на 2023 година Софийският университет изпълнява проект SUMMIT, който е финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“. Проектът е с продължителност от 42 месеца и ще приключи на 30 юни 2026 година. Финансирането е в размер от 44 000 000 лева.

SUMMIT предвижда ежегодно провеждане на конференция, чрез която да се представят и популяризират неговите резултати. Първият ден на конференцията е посветен на обобщено представяне на резултатите от 22-те научни групи в рамките на пленарно заседание. През втория ден в отделни сесии ще бъдат представени по-подробно научните резултати за всяка една от групите.

В дейностите по проекта са включени близо 650 преподаватели, изследователи, докторанти и служители от Софийския университет. В Стратегическата научноизследователска и иновационна програма на учебното заведение по SUMMIT са включени 14 екипа на водещи учени от университета в приоритетни области, които са с най-високите наукометрични показатели, съгласно реномирани международни бази данни като Web of science.

Други три екипа изследователи работят по интердисциплинарни теми с потенциал да повишат изследователския капацитет на висшето училище в областта на хуманитаристиката, социалните и стопанските науки и психологията. В направления като математика, химия, биология, физика и психология са привлечени учени – българи от университети в САЩ и Великобритания, както и от бизнеса в България.

Стратегическата научноизследователска и иновационна програма на СУ по SUMMIT създава също така възможности за международно сътрудничество и повишаване на научната експертиза на учени, които работят в стратегическите направления, но не са част от научните групи.

Международната дейност е насочена към различен тип организации в чужбина – научни институти – лаборатории, центрове, академични организации, бизнес. Активностите по този показател включват финансиране за мобилност, свързана с осъществяване на съвместни публикации, подготовка на общи проекти, организиране на съвместни семинари и събития за популяризиране на резултатите от научната дейност, създаване на изследователски мрежи и др. Към края на март 2024 година са осъществени 219 мобилности, в това число 198 пътувания на учени от Софийския университет в чужбина и 21 пътувания на учени от университети в чужбина, които посещават СУ.

Отделна дейност на стратегическия план предвижда финансирането на вътрешни за университета проекти за научни изследвания, водещи до резултати, необходими за трансфер на знания чрез защита на интелектуална собственост или чрез потенциал за иновации. Към края на март тази година е започнало изпълнението на 90 проекта.

Целта на SUMMIT е да повиши качеството на научните изследвания в предложената секторна специализация чрез сериозно нарастване на броя на научни публикации и съответно повишаване на наукометричните показатели в световно известната база данни Web of science. Ще се активизира патентната активност и ще се стимулират приложните разработки чрез създаване на нови международни патентни заявки. Други резултати от проекта са привличане на млади учени и повишаване на квалификацията им за провеждане на приложни научни изследвания, подписани споразумения за международна активност чрез участие в научни и изследователски мрежи в чужбина, привлечено външно финансиране и осигурена индустриална подкрепа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст