Текстилната фирма “МАК” – Габрово ще плати по 6.99 лв. дивидент

пари дивидент

Мениджърите на текстилната фирма „МАК“ АД – Габрово предлагат да се разпредели дивидент в размер на 2 830 000 лв. от нетната печалба за миналата година. То ще бъде гласувано от насроченото за 20 юни редовно общо събрание на акционерите на дружеството. Брутният размер ще е 6.99247 лв. на една акция. 

Останалата след разпределянето част от печалбата за 2023 г. от 3 480 065.83 лв. ще остане като неразпределена печалба от минали години.

Преди това общото събрание ще трябва да одобри доклада на мениджърите за дейността на “МАК” АД и да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. заедно с доклада на регистрирания одитор.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите – Георги Бижев – председател, Йонко Костадинов – изпълнителен директор, и Александър Цанков – независим член, от отговорност за дейността им през миналата година. Общото събрание ще определи и размера на възнагражденията на членовете на борда.

Основен акционер е габровската фирма е “Дюкер” ООД,

която контролира пряко 79.66% от капитала, и непряко чрез габровската “Кюби” ЕАД още 3.04% от акциите с право на глас. Георги Бижев притежава 7.16 процента. Останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори.

От нетната печалба за 2022 година не беше разпределен дивидент.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 юли на същото място и при същия дневен ред.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на “Българска фондова борса”, които дават право на глас в общото събрание, е 4 юни. В момента те се търгуват по 100 лв. за един брой.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст