“Шелли Груп” расте с разширяване на дистрибуторската мрежа и нови клиенти

пари придобиване дивидент печалба клиенти

“Шели Груп” АД, доставчик на IoT решения и продукти за интелигентни сгради, започна финансовата година със силно първо тримесечие на 2024 година. Растежът се дължи по-специално на продължаващото успешно разширяване на каналите за дистрибуция, значителното нарастване на клиентската база и стратегическото развитие на продуктовата гама.

С положителни резултати по отношение на приходите във всички основни пазари, немскоезичните страни продължиха да имат най-голям принос за растежа с увеличение от 45.5% до 10.4 млн. евро (20.4 млн. лв.). В останалата част от Европа особено добро е представянето в Испания, Италия и скандинавските страни. Австралия показва обещаващо развитие, макар че все още приходите са на ниско ниво.

Промяната в маржа на печалбата преди лихви и данъци (EBIT) от 26.2% на 26% отразява увеличените разходи за маркетинг и продажби във връзка с участието в търговски изложения, финансиране на маркетингови дейности, направени от дистрибутори и разходи за онлайн реклама. 

Нетната печалба на компанията нараства с 50.4% до 4.6 млн. евро (9 млн. лв.)

Положителният паричен поток от оперативна дейност през първо тримесечие в размер на 0.2 млн. евро (0.4 млн. лв.) отразява по-специално увеличението на материалните запаси и едновременното увеличение на търговските вземания и авансовите плащания, свързани с доставката на продукти. Паричният поток от инвестиционна дейност отразява придобиването на още 16% в Shelly Tech (GOAP) и направените разходи за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност. 

Паричните средства и паричните еквиваленти към края на март намаляват съответно до 14.9 млн. евро (29.2 млн. лв.) в сравнение с 15.7 млн. евро (30.8 млн. лв.) към края на декември миналата година. “Шелли Груп” поддържа значителен паричен ресурс, достатъчен за да осигури финансиране на по-нататъшния растеж на фирмата. 

За финансовата 2024 година

съветът на директорите продължава да очаква ръст на приходите от 105 млн. евро (205.4 млн. лв.)

и увеличение на EBIT до над 26 млн. Евро (50.9 млн. лв.). През 2023 г. приходите възлизаха на 74.9 млн. евро (146.5 млн. лв.), а печалбата преди лихви и данъци (EBIT) – на 19.1 млн. евро (37.4 млн. лв.). 

Според Волфганг Кирш, изпълнителен директор на “Шелли Груп”, първото тримесечие е започнало изключително удовлетворяващо – с ръст на приходите и печалбите, който надмина собствените очаквания. “Стратегията ни за непрекъснато разширяване на каналите ни за дистрибуция и стратегическо развитие на продуктовото ни портфолио се отплаща. С откриването на нова производствена база имаме потенциал за краткосрочно увеличаване на производствения си капацитет”, отбелязва той. 

“Шелли Груп” АД е технологичен холдинг, който се занимава с иновации

чрез разработване, производство и дистрибуция на висококачествени продукти за интернет на нещата. Компанията е основана в България. Групата се състои от 6 дъщерни дружества и има офиси в България, Германия и Словения, както и в Китай и САЩ. Продуктите на Шелли вече са вече над 100 пазара. 

“Шелли Груп” е регистрирана на “Българската фондова борса” от декември 2016 г., а от ноември 2021 г. – на Франкфуртската фондова борса.  

Акциите на “Шелли груп” се търгуват в момента по 69.20 лева за една акция, така инвеститорите оценяват фирмата на 1 249 125 394 лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст