БНБ ще проведе аукцион за продажба на съкровищни облигации за 300 млн. лв.

облигации дългово финансиране дълг

На 27 май 2024 г. Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност три години (1095-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 300 24 116 от 17 април 2024 г. с падеж 17 април 2027 г., обявиха от централната банка.

Според условията, определени от Министерството на финансите, номиналната стойност на предложеното количество е в размер на 300 000 000 лева.

Годишният лихвен процент по емисията е 3 процента.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти, уточняват от Българска народна банка.

Те могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер на 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Освен това съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

От БНБ уточняват още, че участниците в аукциона трябва да имат предвид и това, че

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества

от емисия BG 20 300 24 116 от 17 април 2024 година.

Министерство на финансите си запазва и правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст