Кредитният портфейл на БАКБ расте и достига 1.60 млрд. лева

БАКБ сграда клон печалба дивидент кредити

В края на първото тримесечие кредитният портфейл на Българо-американската кредитна банка (БАКБ) расте нетно с 2.53% спрямо края на миналата година. Така сумата достига 1.60 млрд. лева. От банката отбелязват, че общият нетен ръст на новоотпуснатите заеми в началото на годината е 2.62 процента.

При малките и средни предприятия и корпоративни клиенти в края на март нетното увеличение е с 2.42%, а общият размер на портфейла в сегмента е 994.7 млн. лева. Делът му от общия кредитен портфейл на банката намалява леко до 64.41% при 64.44% в края на четвъртото тримесечие.

По отношение на привлечените средства от малките и средни предприятия и корпоративни клиенти общият им размер е 609.56 млн. лева, като това е увеличение с 46.7% спрямо декември.

Отчита се още повишение на тримесечна база с 22.39% при срочните депозити,

а при средствата на виждане – нарастването е още по-значително (с 52.84%). По този начин по привлечен ресурс от фирми БАКБ постига 3.05% пазарен дял в края на миналата година при заложени по стратегия 2-2.5 процента.

В същото време предизвикателните финансови условия на инфлация и забавяне на икономическия растеж водят до

леко увеличение на проблемните експозиции на фирмите в портфейла на БАКБ

с 0.34% в края на тримесечието спрямо декември миналата година. Но като дял от общия кредитен портфейл, проблемните експозиции намаляват до 7.31% на тримесечна база. От банката отбелязват, че това е следствие от действията на отговорните звена по събирането им и изпреварващия ръст на редовните нови експозиции.

През първото тримесечие и бизнес линия „Банкиране на дребно“, управляваща сегмента на индивидуалните клиенти в БАКБ, отчита добри резултати в кредитната дейност. От банката отбелязват, че нискорисковите ипотечни кредити са с най-голям ръст – 4.49% спрямо края на миналата година. Това пък е резултат от клиентския индивидуален подход на банката.

Потребителските кредити пък нарастват с 2.70% на тримесечна база.

От БАКБ прогнозират да продължи възходящия тренд при пазарното присъствие на двата продуктови сегмента и през 2024 година. Целта в бизнес стратегията на банката в бизнес сегмента „Банкиране на дребно“ и достигане на 2% пазарен дял през следващите години.

Нетната печалба на БАКБ през първото тримесечие е 16.33 млн. лева,

като расте с 54.2% на годишна база, сочат данните в междинния индивидуален отчет на банката. Този резултат се дължи основно на повишаване на нетния оперативен доход и по-малък ръст на разходите.

Паричните постъпления от основна дейност /приходи от лихви/ показват ръст до 31.06 млн. лева. Основен дял в тях заемат приходите от кредитна дейност /75.3%/.

Към края на декември размерът на лихвените разходи расте на годишна база и възлиза на 3.78 млрд. лева при 1.03 млрд. лева.Значително нарастване има при разходите за лихви към клиенти.

Нетният лихвен доход на банката е по-висок и е в размер на 27.28 млрд. лева.

Отчетеният лихвен доход от такси и комисионни е по-малък и възлиза на 3.26 млрд. лева или 10.6% от общите оперативни доходи. Той е формиран от по-голямо по обем увеличение на разходите за лихви и по-незначително намаление на приходите.

Административните разходи нарастват на годишна база. Тук са включени и плащанията на вноските за Фонда за гарантиране на влоговете в България и Фонда за преструктуриране на банките, които намаляват. Средствата за персонала обаче са повече – с 824 хил. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст