КРЗ “Одесос” с рекорден дивидент от по 16 лева на акция

Започва изплащането на пенсиите, пенсия

Общото събрание на акционерите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – Варна гласува рекорден дивидент от нетната печалба за миналата година в размер на 16 лв. за акция. Притежателите на ценни книжа на това дружеството ще си разпределят сумата от 9 386 272 лева от положителния финансов резултат за 2023 година. 

Припомняме, че от нетната печалба за 2022-а бяха изплатени общо 7 509 017 лева или по 12.80 лв. за акция.

Остатъкът от нетната печалба за миналата година ще остане като неразпределена печалба.

Акционерите взеха това решение след като одобриха доклада на мениджърите за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.

Изплащането на дивидента започва от 17 юни

То ще става чрез “Централен депозитар” АД и “Алианц банк България” АД.

Правото да получат дивидент имат всички, които са вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, или към 30 май. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на “Българска фондова борса”, в резултат на които инвеститорът може да участва в разпределението на печалбата, е 28 май.

Членовете на съвета на директорите са освободени от отговорност за дейността им

през миналата година. В борда са: Златко Бакалов – председател, Димитър Тодоров – изпълнителен директор, Венцеслав Евстатиев, Калин Панев и Иван Даскалов.

Акционерната структура на дружеството е доста пъстра.

“КРЗ-Инвест” АД е най-големия инвеститор с дял от 49.86 процента.

Пенсионни фондове от групите на “Съгласие”, “ЦКБ-Сила” и “Алианц България” също имат малки дялове. Други фирми държат 9.78%, а малки инвеститори са собственици на 3.71% от акциите с право на глас.  

Припомняме, че гласуваният дивидент от печалбата за 2021 г. беше по 4 лева, а за 2020-а – по 7 лв. за една акция. Изплатената сума за 2019-а беше по 4 лв. за един брой и тя все още се изплаща.

За последните дванадесет месеца акциите на КРЗ “Одесос” вървят нагоре. През месец май миналата година цените им бяха 214.04 лева за един брой, а днес вече се търгуват на “Българска фондова борса” по 330 лева. А това оценява компанията на 193 591 860 лева пазарна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст