Намаляването на регионалните дисбаланси може да доведе до увеличаване на заетостта

Намаляването на регионалните дисбаланси може да доведе до увеличаване на заетостта

Провеждането на икономически политики, насочени към намаляване на регионалните дисбаланси, може да допринесе за увеличаване на заетостта и икономическата активност в страната. Следователно, основна препоръка на анализа е следването на регионализирана стратегия за икономическо развитие на базата на различията в местните мултипликатори в страната. Това са част от изводите в изследване на Съвета за икономически анализи, посветен на местните мултипликатори на работни места в България. Автори на изследването са Пламен Ненов, член и секретар на СИА, и Рада Павлова, младши сътрудник в СИА.

За изчисляване на местните мултипликатори в България авторите използват методология, която позволява по-достоверно изолиране на причинно-следствените ефекти, породени от промени в местното търсене на работна сила. Според приложената методология, средният местен мултипликатор за българските общини е от порядъка на 1,3. Следователно, средно за страната, увеличение на търсенето на пазара на труд с 10 работни места в дадена община води до увеличение в местната заетост с 13 работни места. За по-големите общини в страната мултипликаторите са по-високи – от порядъка на 1,5 до 2, но със съществени разлики между общините в тази група. При тези общини увеличение в търсенето с 10 работни места води средно до увеличение в заетостта с 15 до 20 работни места.

Освен тези разлики между големи и малки общини, в България се наблюдават съществени географски различия по отношение на местните мултипликатори между общините в различни области на страната. Наблюдават се по-високи мултипликатори за области с по-ниски нива на заетост и на икономическа активност, докато измерените мултипликатори за София и областта са сравнително ниски. Това може да се дължи на по-напрегнатия трудов и жилищен пазар в столицата в сравнение с по-малки градове, което от своя страна води до по-ограничена абсорбция на положителни шокове на търсенето на работна сила.

Изчислените мултипликатори за България показват, че провеждането на икономически политики, насочени към намаляване на регионалните дисбаланси, може да допринесе за увеличаване на заетостта и икономическата активност в страната. Таргетирането на региони с високи мултипликатори би довело до по-висока ефективност на политиките за регионално развитие. Друга възможност е да се таргетират региони с ниски мултипликатори с политики, които целят да увеличат мултипликатора за съответния регион. Следователно, основна препоръка на анализа е следването на регионализирана стратегия за икономическо развитие на базата на различията в местните мултипликатори в страната.

Местният мултипликатор на работни места измерва общото увеличение в местната заетост в резултат на добавянето на едно работно място на местния пазар на труд. С оглед на големите и трайни дисбаланси в нивото на заетост и икономическа активност на територията на страната, стойностите на тези мултипликатори са от ключово значение за прилагането на ефективни мерки за регионално икономическо развитие.

Целият анализ може да бъде намерен на страницата на Съвета за икономически анализи – тук. Той ще бъде представен на 20 май от 10.30 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст