Средната пенсия през април е 835 лева

Започва изплащането на пенсиите, пенсия

Броят на пенсионерите у нас за април е 2 039 418 или с 12 269 (0,6%) повече в сравнение със същия месец на предходната година. Средната пенсия на един пенсионер е 835,07 лева, като в сравнение април 2023 година той е по-висок с 93,51 лева, (12,6%). Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за месеца е 920,01 лева. Спрямо същия месец на миналата година, размерът е по-висок със 105,42 лева (12,9%).

Към 30 април общият размер на отчетените приходи в Държавното обществено осигуряване е 4 145,4 млн. лева, което представлява 32,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 593,4 млн. лева повече в сравнение с първите четири месеца на 2023 година.

Общо отчетените разходи за периода възлизат на 8 068,3 млн. лева или 33,2% от заложените в плана за годината. Разходите са с 1 276,6 млн. лева повече в сравнение със същия период на миналата година.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 7 097,0 млн. лева или 32,8% изпълнение на плана за годината. Това е с 300,8 млн. (4,4%) повече спрямо плана към април 2024-та. За април са изплатени и 50,8 млн. лева допълнително за еднократна сума от 100 лева за Великден на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, е в размер до 526 лева включително. Допълнително, в края на април са преведени 277,6 млн. лева на „Български пощи“ за изплащане на част от пенсиите за май, поради празничните дни в началото на месеца.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 април са в размер на 912,2 млн. лева или 35,8% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи са с 226,4 млн. лева повече спрямо същия период на 2023 година.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО за първите четири месеца на годината е 3 992,7 млн. лева.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 април са в размер на 35,9 млн. лева, което представлява 30,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 6,7 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2023 година.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 април са в размер на 32,0 млн. лева, което е 30,4% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 5,4 млн. лева повече в сравнение с миналата година.

Отчетените приходи във фонда към 30 април са в размер на 916,4 хил. лева, което представлява 36,7% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 174,0 хил. лева по-малко в сравнение със същия период на 2023 година.

Общо отчетените разходи към 30 април са в размер на 53,8 хил. лева, което представлява 1,1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са със 162,2 хил. лева по-малко в сравнение със същия период на 2023 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст