1500 детски градини и училища могат да получат средства от МОН по проект “Силен старт”

Детска градина деца

Близо 1500 детски градини и училища с групи за задължително предучилищно образование са одобрени и могат да получат финансиране за дейности в подкрепа на децата и семействата по проект “Силен старт” на Министерството на образованието и науката.

Проектът ще се изпълнява в продължение на 5 години, като през този период във висококачественото образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат инвестирани над 105 000 000 лв. Парите са от Европейския социален фонд и от националния бюджет.

В проекта са включени детски градини и училища от всички области на страната, като в Габрово, Кюстендил, Ловеч, Силистра, Търговище и Ямбол активността е 100%.

По проекта се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование.

За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители.

Във фокуса на проекта са и достъпът и трайното приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система.

Още на ниво градина или ясла децата ще бъдат включвани в допълнителни обучения занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и други.

Родители ще бъдат активно включвани в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция в

Предвидени са и обучения на над 3500 педагогически и непедагогически специалисти, медиатори и социални работници.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст