Активите на инвестиционните фондове у нас за пръв път надхвърлят 10 млрд. лева

ЕС ще следи лихва фондове приходи дълг печалби стокообмен Булметал

Към края на март активите, управлявани българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които имат дейност в България, за пръв път надхвърлят 10 млрд. лева. Те вече са в размер на 10.07 млрд. лева. Тези активи се увеличават с 1.26 млрд. лева (14.3%) в сравнение с март миналата година (8.81 млрд. лева) и с 316.8 млн. лева (3.2%) спрямо декември 2023-а (9.75 млрд. лева). Това показват числата от анализ на Българската народна банка

Като процент от БВП*, общият размер на активите на българските и чуждестранните инвестиционни фондове към март тази година е 5.1 на сто. Преди година показателят беше 4.8% от БВП, а към края на четвърто тримесечие на миналата година – 5.3 процента.

Общият размер на активите, които управляват чуждестранните инвестиционни фондове, е много по-голям от този на българските фондмениджъри. В края на третия месец лиценз за извършване на

дейност у нас имат 1405 колективни инвестиционни схеми от управляващи дружества от чужбина

от общо регистрираните 1560. Прави впечатление, че броят им расте и на годишна и на тримесечна база, както и акумулираните от тях парични средства.   

Проучване на в. „Банкеръ“ показва, че чуждестранните инвестиционни фондове са интересни за българите, защото те  са част от големи европейски финансови групи. Освен това те предлагат по-широк кръг от алтернативни възможности за вложения на спестяванията у нас в сравнение с българските колективни инвестиционни схеми.

Към края на март

привлечените средства в чуждестранните инвестиционни фондове са общо 6.81 млрд. лева.

Спрямо същия месец на миналата година те се увеличават със 773.7 млн. лева (12.8%). В сравнение с края на декември миналата година сумата на привлечените средства се увеличава със 199.3 млн. лева (3%). 

Към края на първо тримесечие най-големи суми са влезли в портфейлите на чуждестранните инвестиционни фондове от сектор “Застрахователни компании и пенсионни фондове”. Те се увеличават с 645.3  млн. лева на годишна база (16.8%) до 4.48 млрд. лева. Спрямо декември 2023 г. вноските от застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават със 126.8 млн. лева (2.9%).

Домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинства, са другият голям вложител.

Акумулираните от тях парични средства се увеличават със 107.5 млн. лева (10.2%) до 1.16 млрд. лева към март тази година. Спрямо декември миналата година тези вноски нарастват със 70.2 млн. лева (6.4%). 

Така основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март са застрахователните компании и пенсионните фондове (с 65.8% дял) и домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (17.1% дял). Към края на март 2023 г. относителните дялове на двата сектора са съответно по 63.6% и 17.5%, а към декември 2023 г. – по 65.9% и 16.5 процента. 

*При БВП в размер на 198.02 млрд. лева за 2024 г. (прогноза на БНБ) и 183.74 млрд. лева за 2023 г. (данни на НСИ от 8 март 2024 г.). 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст