tbi bank отчете 40% ръст и най-голямата печалба за първо тримесечие в историята си

tbi облигации

Консолидираният неодитиран финансов отчет на tbi за първото тримесечие на 2024 г. показва нетна печалба в размер на 11,3 млн. евро – ръст от близо 40% в сравнение с резултата за същия период на миналата година (8,2 млн. евро).

През отчетения период tbi сключи редица нови партньорства, включително с търговци от нови сектори и вече присъства в над 26 хил. търговски обекта на основните си пазари – България, Румъния и Гърция. Този впечатляващ обхват допринася за това банката да утвърди лидерството си по отношение на предлаганите платежни продукти в трите държави. Наред с това, tbi продължи да се адаптира към пазарната среда и към предпочитанията на клиентите.

През първото тримесечие на 2024 г. банката е обслужила 500 хил. заявления за финансиране в България, Румъния и Гърция, което бележи ръст от 33% в сравнение със същия период на 2023 г. През първата четвърт на настоящата година tbi bank е одобрила близо 200 хил. заема на обща стойност около четвърт милиард евро (21% повече в сравнение със същия период на 2023 г.). За този ръст допринасят резултатите в сегмент банкиране на дребно и на трите пазара, на които tbi оперира.

Банката отчита впечатляващ ръст на активите от близо 35% към края на отчетения период за 2024 г., достигайки 1,57 млрд. евро (при 1,16 млрд. евро в края на март 2023 г.). Кредитният портфейл достига 1,1 млрд. евро (28% ръст спрямо края на първото тримесечие на 2023 г.).

Благодарение на тези позитивни резултати, приходите на tbi bank нарастват с 30% до 58 млн. евро, главно благодарение на увеличението на нетния лихвен доход с 36%. Така оперативната печалба за първото тримесечие на 2024 г. достига 40 млн. евро.

Наред с това, депозитното портфолио на tbi bank достигна 1,2 млрд. евро в края на март 2024 г. – ръст от 37% в сравнение с края на март 2023 г., който значително изпреварва пазара. Този резултат се дължи главно на срочните депозити в сегмент крайни клиенти, където увеличението е дори по-голямо – 45% спрямо март 2023 г.

Увеличението на общите разходи на банката с 21% до 27 млн. евро се дължи главно на непрестанните инвестиции в нови технологии и изкуствен интелект, които допринасят за развитието на продуктите на трите основни пазара.

Към края на март 2024 г. банката стои стабилно и сигурно по отношение на ликвидността и капитала. На консолидирана база коефициентът на ликвидно покритие (LCR) е на ниво 722% (много над средната стойност за банковия сектор), а коефициентът на капиталова адекватност (CAR) – 21,5%. Дейностите на tbi bank за периода се отличават с подобрена ефективност в управлението на разходите (съотношението оперативни разходи към оперативни приходи достига 46,7%, в сравнение с 50,1% през първото тримесечие на 2023 г.), като в същото време възвръщаемостта на заемите е на ниво от 21,7%, което позволява възвръщаемостта на капитала (ROE) да достигне 19,4%.

Питър Барон, CEO, tbi fs

„През първото тримесечие на 2024 г. tbi отново демонстрира впечатляващи резултати, благодарение на отличното представяне на екипа ни и на фокуса, който имаме върху нуждите на клиентите. Не спираме да инвестираме както в развитието на продуктите и услугите ни, така и в иновативното мислене на талантите от екипа ни“ – казва Питър Барон, CEO, tbi fs. „Продължаваме да предоставяме достъп до безплатно ежедневно банкиране и до необходимото финансиране на клиентите и търговските ни партньори в България, Румъния и Гърция. Като един от утвърдените иноватори в областта на дигиталното банкиране в региона, през следващите години ще се стремим чрез нашия модел да постигнем още по-голям ръст на бизнеса“.

За tbi bank

tbi bank е challenger банка в Югоизточна Европа и регионален лидер в алтернативните разплащателни методи. Банката изгражда екосистема, която комбинира финансиране и пазаруване, с които отговаря на нуждите на клиентите. tbi е фокусирана върху подпомагането на търговците да развиват бизнеса си, както и върху предоставянето на финансови продукти и услуги, които улесняват живота на потребителите. Оперира в България, Румъния, Гърция, Германия и Литва. Чрез различни дигитални канали и доверени партньорства с над 26 000 търговски обекта, tbi има клиентска база от над 2 милиона клиенти и е отпуснала близо 750 000 финансирания през 2023 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст