Кабинетът приема доклад за състоянието на администрацията за 2023 г. и решава за Фонд “ЕС за Украйна”

доклад за състоянието, Главчев

На редовното си заседание днес (22 май) кабинетът ще приеме доклад за състоянието на администрацията през 2023 година. В дневния му ред са заложени общо 42 точки.

Сред тях е решение да се одобри предоставянето на помощ за развитие под формата на доброволни вноски към международни организации на обща стойност 386 591 лева. Отделно ще се гласуват и две споразумения между България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Фонд „ЕС за Украйна“.

Десет от решенията са свързани с имоти – в някои от случаите става въпрос за смяна на собствеността – от публична държавна в частна държавна, в други – за продажба, в трети – за отчуждаване.

Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов е внесъл решение за определяне състава на постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел.

Министърът на енергетиката Владимир Малинов е внесъл решение за даване на съгласие за продажба на оборудване – собственост на „Национална електрическа компания“ ЕАД, чрез пряко договаряне на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Предвидено и да се одобрят допълнителни разходи по бюджетите на министерствата на младежта и спорта, на образованието, на културата, на здравеопазването, на общините, на държавното обществено осигуряване.

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков е внесъл решение за одобряване на отчет за изпълнението на първия етап (2018 – 2022) на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 година. Той предлага и да се денонсира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов е предложел да се одобри изявление за намерение на министерството на отбраната на Хърватия за присъединяване към Техническото споразумение между българското министерство на отбраната и това на Италия относно мерките по усилена бдителност на НАТО (eVA) в България и предоставянето на поддръжка от страната-домакин (HNS) и други отговорности.

В програмата на заседанието на кабинета са заложени промени в правилника за издаване на лични документи, в наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението, в устройствения правилник на изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.
По предложение на министъра на земеделието Георги Тахов ще бъде измненена и наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст