“Смарт Органик” преминава от малкия пазар веам на основен пазар на БФБ

„Смарт Органик“ БФБ 23 май

Производителят на биохрани „Смарт Органик“ АД – София е първата компанията на “Българска фондова борса”, която надгражда своето бизнес развитие и успешно се премества от пазара за растеж beam на основен пазар, сегмент Standard. Проспектът на дружеството за биохрани беше одобрен от Комисията за финансов надзор още през миналата седмица.

Книжата на компанията се търгуват на основния пазар от днес, 23 май. Компанията ще предложи на инвеститорите до 1 031 000 броя нови, обикновени, поименни, безналични акции с номинал от 1 лев и емисионна стойност от 19 лева всяка, като търси от инвеститорите близо 20 млн. лева. Набраните средства ще бъдат инвестирани в производствения капацитет на дружеството.

„Смарт Органик“ започна да се търгува на БФБ в края на 2021 година

след успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което набра 5 859 000 лева при почти два пъти презаписване на емисията.

„Приветстваме „Смарт Органик“ като пионерите, които предприеха крачката и от пазара за растеж beam вече се търгуват на големия пазар у нас.

Те са първият утвърден представител на сектора на биохрани на капиталовия пазар

и е показателно, че точно компания от този сектор първа преминава на основен пазар“, заяви Васил Големански, заместник-председател на съвета на директорите на БФБ и изпълнителен директор на “Централен депозитар”.

„Смарт Органик“ е второто дружество, което започва да се търгува на регулиран пазар на “Българска фондова борса” през тази година. През януари беше листната компанията производител на метални опаковки „Булметал“, след успешно проведено първично публично предлагане (IPO).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст