Министерството на културата напомня за срока, в който медиите да декларират собственика си

медиите, вестниците и списанията

До 30 юни медиите – техният издател, управител или директор, в случаите, когато медията е общинска, следва да декларират кой им е собственикът и кой ги финансира.

За това напомнят от екипа на министъра на културата – маестро Найден Тодоров. Всяка година медиите трябва да обявяват кой им е собственикът и кой ги финансира съгласно изискванията на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

В своите декларации медиите посочват и всички договори, сключени с държавни и местни органи, както и с други възложители, подробно изброени в чл. 7а, ал. 4 от закона.

Задължение за обявяване на действителния собственик е предвидено и за разпространителите на периодични печатни произведения, които декларират и броя обекти за продажба на дребно, използвани от тях в търговската им дейност.

Декларациите се подават ежегодно до 30 юни, като финансирането и договорите на доставчиците на медийни услуги по чл. 7а, ал. 4 ЗЗДПДПОРДМУ се посочват за предходната (2023) година.

Подаването става изключително по електронен път с електронен подпис в специален портал в интернет-страницата на Министерството на културата. Подробни инструкции са публикувани в страницата на портала. Подаването на декларациите е задължително, като санкцията за нарушителите е в размер от 10 000 до 15 000 лева, предупреждават от Министерството на културата.

Припомняме, че от края на 2018 г. бе взето решение – след приемането на така наречения закона “Пеевски” не само вестниците и списанията, но и електронните и онлайн медии да посочват на сайтовете си информация за действителния си собственик. Ще бъде необходимо и да се обяви дали това е лице, заемащо публична длъжност, както и дали спрямо него има влязла в сила присъда.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст