Финансовите посредници очакват икономическия растеж да се запази

финансовите посредници, икономически растеж

Според бюлетина на Министерството на финансите “Финансов сектор: оценки и очаквания” темпът на икономически растеж през второто тримесечие ще се запази. Становищата на финансовите посредници са, че броят на заетите в икономиката ще остане близо до този от първото тримесечие, а лихвените проценти по депозити и кредити в лева и евро ще продължат леко да нарастват. Анкетата се осъществява сред търговските банки, инвестиционните посредници, управляващите дружества и пенсионноосигурителните фондове.

Оценката за икономическата ситуация в страната и през второто тримесечие на 2024 г. остава задоволителна, но претеглената оценка на анкетираните леко се понижава спрямо предишната анкета – за периода от януари до март.

Краткосрочните индикатори за първо тримесечие на 2024-та сочат към задържане на растежа на БВП от последното тримесечие на 2023 г. или дори леко ускорение. Бизнес климатът и доверието на потребителите са се подобрили. По-съществено подобрение е отчетено при оценките за текущото бизнес състояние на предприятията в промишлеността. Темпът на спад на индустриалното производство продължава да се забавя, а при строителната продукция и производството в услугите бе отчетен растеж.

Според участниците в анкетата темпът на икономически растеж през второто тримесечие ще се запази. Търговските банки и инвестиционните посредници са най-положително настроени, докато управляващите дружества и пенсионноосигурителните фондове очакват по-скоро забавяне. Консенсусните прогнози за 2024 г. са за ускоряване на икономическия растеж, като оценките варират от 1.9% на Европейската комисия до близо 3% (на ОИСР до 2.5% и на МВФ до 2.7%).

По отношение на инфлацията в страната, преобладаващите очаквания са за продължаващо слабо ускорение на показателя и през второто тримесечие. Това мнение се споделя от 56% от анкетираните, докато с равен дял от 6% са тези, които смятат, че темпът на изменение на потребителските цени ще остане без промяна или силно ще се ускори.

Прогнозите са за минимално поскъпване на щатския долар спрямо лева (респ. еврото) до края на второто тримесечие. Търговските банки и инвестиционните посредници са на мнение, че стойността на лева спрямо долара ще се запази. На поскъпване на долара са заложили управляващите и пенсионноосигурителните дружества, при които има и отговори за силно поевтиняване на лева.

През първото тримесечие еврото поевтиня спрямо долара с около 2%, а за изминалото време от началото на второто тримесечие до средата на май (въпреки някои резки колебания) курсът остава близо до стойността си в края на март. В краткосрочен план предимството на долара се обуславя от очакванията за увеличение на лихвения диференциал между САЩ и еврозоната предвид почти сигурните понижения на референтните лихви от ЕЦБ. Същевременно американската икономика продължава да нараства относително по-бързо от европейската, но за сметка на по-висока от целевите си стойности инфлация.

Финансовите посредници очакват слабо до умерено повишение на индексите на Българската фондова борса през второто тримесечие на годината. Нагласите са за по-видимо увеличение на SOFIX и BGBX40, докато мненията за BG REIT са по-резервирани. В този случай най-оптимистично настроени са инвестиционните посредници, а най-големи песимисти са управляващите и пенсионноосигурителните дружества.

Що се отнася до лихвените проценти по депозитите в лева и евро, анкетираните прогнозират, че те ще продължат да нарастват, но по-слабо в сравнение с първото тримесечие.

Очакванията на финансовите посредници за първото тримесечие не се реализираха изцяло. Тогава повишение се наблюдаваше при претеглената възвръщаемост по новите срочни депозити на нефинансови предприятия в евро, докато при тези в лева беше отчетено понижение. При новите срочни депозити на домакинствата, деноминирани в щатска валута, имаше леко понижение, докато при тези на нефинансовите предприятия бе регистрирано леко повишение, което доведе до запазване на претегления лихвен процент по тази валута спрямо предишното тримесечие. Леко понижение на претеглената възвръщаемост по новите срочни депозити на домакинствата имаше и за тези в лева и евро.

Лихвените проценти по кредитите, деноминирани в долари се очаква да останат по-близко до стойността си от първото тримесечие.

Очакванията за разхлабване на паричната политика на ЕЦБ до края на 2024 г. от една страна, и бавната й трансмисия у нас, от друга, ще са фактори, които ще действат в противоположна посока на динамиката на лихвените проценти по кредитите за частния сектор.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст