Намалените лихви увеличават обема на изтеглените жилищни кредити

пари борса успех

През април средният лихвен процент по жилищни кредити се понижава, както и годишният процент на разходите (ГПР). Това пък дава нов стимул за теглене на заеми за такива покупки. Така този източник на финасиране ще продължи да подхранва пазара за покупко-продажби на жилища. Това става ясно от анализа на Българската народна банка.

През април средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове за домакинствата се повишава до 8.25%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити се повишава до 8.84 процента.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава до 2.49%, а ГПР по тези кредити се свива до 2.80 процента.

Средният лихвен процент по другите кредити (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) в левове спада с 0.42 пр. п. до 3.71 на сто.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица намалява с 0.30 пр. п. до 3.69 процента.

През април средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава и вече е 14.83%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове повишението е до 21.13 процента.

великдеснки добавки към пенсиите банкноти

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се повишава

с 11.8% (101.3 млн. лв.) до 960.9 млн. лева. Размерът на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране расте до 133.3 млн. лева.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес нараства с 85.4 млн. лв. до 864 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се повишава с 31.7% до 196.1 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове спада до 20.5 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране сесвива с 27.3% до 5.8 млн. лева. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица намалява и е в размер на 16.8 млн. лева.

През април средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, за нефинансовите предприятия намалява до 4.21 процента. Лихвите по заеми за над 1 млн. евро обаче се увеличава с 0.68 процентни пункта до 4.47 процента.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада и е на стойност 5.34 процента. Лихвата по кредитите над 1 млн. евро намаляват с 0.50 пр. п. до 5.50 на сто.

През април средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства до 3.64%, а по овърдрафта в евро намалява до 5.42 процента.

Пари банките активи стратегия депозити търговия херти проекти

Като резултат

обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава

с 38.2 млн. лв. до 470.2 млн. лева. Изтеглените заеми над 1 млн. евро са по-малко. Понижението е със 144.1 млн. лв. до 676.8 млн. лева.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава намаление, което е със 75.8 млн. лв. до 505.3 млн. лева.

Заради по-високите лихви обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 33.3% (29.6 млн. лв.) до 59.4 млн. лева. Свитите лихви по заеми над 1 млн. евро увеличават обема на изтеглените средства със 71% (344.3 млн. лв.) до 829.3 млн. лева.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава увеличение със 111.1% (264.5 млн. лв.) до 502.5 млн. лева.

Основният лихвен процент (ОЛП) през април е 3.79%,

като в сравнение с март тази година намалява с 0.01 процентни пункта.

През април индексът ЛЕОНИА Плюс се понижава с 0.01 пр. п. и е равен на 3.78 процента.

Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00%, като спрямо март тази година запазва нивото си.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция през април е 3.93%, като в сравнение с третия месец на тази година остава без промяна.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст