КЕВР глоби “ЕЙ И ЕС – 3C Марица Изток I” за случай от октомври

марица изток I

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране наложи имуществена санкция от 10 000 лв. на „ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК I” ЕООД, съобщават от регулатора.

Причината е, че е нарушен член 4 от Регламент (ЕС) №1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

По-конкретно дружеството е санкционирано, защото не е оповестило публично вътрешна информация за непланирана недостъпност на негово съоръжение за производство на електроенергия. То е било длъжно да го направи на платформата за публикуване на вътрешна информация на Българската независима енергийна борса ЕАД.

Случаят е от 18 октомври 2023 година. Съгласно изискванията на чл. 4 от REMIT всички участници на пазара за търговия на едро с енергия, регистрирани в Централизирания европейски регистър на енергийните пазарни участници, оповестяват публично, навременно и ефективно подобна вътрешна информация. Това задължение се отнася и до планирани и непланирани спирания на производствените съоръжения.

Целта е информацията да достигне до възможно най-широк кръг от заинтересовани страни, като по този начин се гарантира прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.
Нарушението на чл. 4 от Регламент (ЕС) №1227/2011 се санкционира по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Дружеството е приело санкцията и не я обжалва. Тя е първата, която КЕВР налага за неспазване на чл. 4 от REMIT. От регулатора уточняват, че работят активно по установяването и на други нарушения на чл. 4 от Регламента от страна на участници на пазара за търговия на едро с енергия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст