“Спиди” повиши дивидента до 5.75 лева за една акция от печалбата за 2023 година

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин прогнози ръст продажби придобивания оборот бфб проекти Мак АД възнаграждения Елана слънчо смарт органик Емка печалба

Мениджърите на „Спиди“ АД – София предложиха сума от 30 921 309.20 лв. да се изплати като дивидент на акционерите, или по 5.75 лв. за всяка акция преди облагане. Това е записано в поканата за свикване на редовно общо събрание на куриерската фирма на 28 юни. Припомняме, че общо 28 232 499.75 лв. бяха изплатени като дивидент на акционерите на “Спиди” от печалбата за 2022 година. Тогава всеки притежател на такива книжа ще получи по 5.25 лв. за всяка своя акция преди облагане. 

Остатъкът от печалбата за миналата година ще бъде отнесен във фонд „Неразпределена печалба“.

За да се случи това разпределение, общото събрание трябда да одобри докладите на мениджърите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), да приеме годишните финансови отчети за 2023 г. (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор.

Печалбата на компанията за миналата година е в размер на 37 023 420.90 лева.


Акционерите ще гласуват и предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през миналата година. Предвиждат се и промени в борда на дружеството. Предлага се Ив Пиер Луи Делма  да бъде освободен като член на съвета на директорите. На негово място ще бъде избран Алберто Наваро Пероминго.

В дневния ред е и точката за одобряване на максимално допустимия общ размер на променливо възнаграждение, което ще бъде разпределено и изплатено на изпълнителния член на съвета на директорите през 2024 година. Предлага се и

промяна в размера на постоянното възнаграждение на изпълнителния член на борда.

Общото събрание ще овласти съвета на директорите да сключат сделки със заинтересовани лица.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 16 юли на същото място и при същия дневен ред.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на „Българска фондова борса“, в резултат на които купувачът ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 12 юни. През последните дванадесет месеца цените на книжана на куриерската компания летят нагоре. В момента те се търгуват по 166 лева за един брой, а пазарната капитализация на дружеството е 892 684 754 лева.

От нетната печалба за 2021 година “Спиди” изплати по 4 лева брутен дивидент на една акция или общо 21 510 476 лева. 

Общо 1 080 438 броя акции или 20.09 процента от книжата държи Валери Мектупчиян. Той  осъществява контрол върху „Спиди Груп“ АД и чрез притежаваните от него акции в „Спиди Груп“ АД, непряко контролира 20.09% от „Спиди“ АД.

Френската GeoPost SA France притежава 3 753 908 броя акции, представляващи 69.81% от акциите с право на глас на фирмата. Останалите книжа са собственост на по-малки индивидуални инвеститори и други фирми.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст