ЕЦБ глобява за първи път в историята банки за неглижиране на климатичния риск

ЕЦБ глобява за първи път в историята банки за неглижиране на климатичния риск

Европейската централна банка се подготвя да предприеме безпрецедентната стъпка да накаже няколко кредитори, които продължават да си затварят очите за въздействието на промяната на климата. Четири банки са заплашени с глоби защото не са спазили определените от ЕЦБ крайни срокове за оценка на обхвата, до който са изложени на климатични рискове, твърдят лица, запознати с въпроса. Все още няма окончателно решение за размера на сумите на наказанията и те вероятно до голяма степен ще са символични, допълват пожелалите анонимност източници.

Говорител на ЕЦБ, която упражнява директен надзор върху над 100 банки от еврозоната, отказа официален коментар на изложените твърдения.

Налагането на глоби е необичайно суров начин за принуждаване на кредиторите да се съобразяват с мнението и указанията на ЕЦБ как би трябвало да управляват заплахите, произтичащи от киматичните промени. Той се предприема след продължил с години натиск за доброволни мерки. И след като през септември 2023-а бившият шеф на банковия надзор Андреа Енриа посочи, че институцията трябва да прибегне до такиза санкции като алтернатива на по-високите капиталови изисквания.

Глобите се начисляват секи ден и могат да достигнат до 5% от средния дневен приход на кредитора. Което за банка с годишни доходи от 10 млрд. евро означава 1.4 млн. евро при най-екстремния сценарий, въпреки че действителнията размер на наложените наказания може да е далеч по-скромен. Според добре информираните лица, подлежащите на глоби кредитори ще натрупват дневнинаказателни суми докато не отстранят пропуските. Един от източниците посочва, че могат да се вземат предвид и смекчаващи вината фактори, което означава, че част от глобите могат да бъдат намалени или дори отменени.

ЕЦБ предупреждава нееднократно, че банките от блока на еврото не полагат достатъчно усилия, за да се подготвят за загуби от въздействието на екстремни климатични явления върху оценката на активите им или от риска, че някои клиенти с големи въглеродни отпечатъци могат да загубят бизнеса си. Банковият надзорник беше обявил, че първоначално е заплашил с глоби 18 кредитори и драстично намалелият брой на нарушителите означава, че натискът е дал резултати за повечето компании.

Европейската регулаторна рамка изисква от банките да правят оценки дали са или ще бъдат изложени на реални материални опасности и да отразят тези предвиждания в своите капиталови резерви. Европейските централни банкери посочват, че кредитните институции трябва конкретно да идентифицират всички сързани с бизнеса им източници на свързани с климата или околната среда опасности и как те ги засягат предвид степента на въздействиете им.

Настойчивостта, с която ЕЦБ притиска банките да управляват климатичния риск се различава от подхода на Федералния резерв, чийто председател Джеръм Пауъл твърди, че “американската централна банка има ограничени, но важни отговорности по отношение на финансовите рискове, свързани с климата”. Банките на Стария континент пък предупреждават, че разнобоят в регулаторните изисквания, свързани с произтичащите от промяната на климата опасности, ги поставя в неизгодни позиции спрямо партньорите от Съединените щати от гледна точка на конкурентния им потенциал.

Членът на изпълнителния борд на ЕЦБ – Франк Елдерсон обаче не е впечатлен от оплакванията на кредиторите и не показва желание да укроти свързаните с околната среда усилия. В онлайн коментар на 8 май той отбелязва, че “не просто и само е добре да има материална оценка, защото познаването на рисковете е предпоставка за способността те да бъдат предотвратени”.

Някои европейски банки вече са започнали да заделят капитал за покриване на свързаните с климата опасности за бизнеса им и да подобряват управлението на риска, но Елдерсон все още открива пропуски, между които:

  • не се обхващат всички съответващи на дейността рискови категории;
  • вниманието се насочва единствено върху произтичащите от зеления прехода опасности и не се включват физическите рискове, или пък се взема предвид единствено подгрупата на географското положение;
  • използва се нетен, а не брутен подход за идентифициране на потенциалните опасности, което подкопава способността на банките да измерват действителното въздействие и да планират смекчаването му.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст