Георги Ангелов: Министерството на иновациите и растежа насърчава връзката наука-бизнес с две процедури за 86 млн. лева

Заместник-министърът на иновациите и растежа, проф. Георги Ангелов, представи възможностите за насърчаване на връзката наука-бизнес през 2024 г. Той анонсира две предстоящи процедури с общ бюджет от 86 млн. лв. по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. Целта на тези процедури е да стимулират сътрудничеството между академичния и бизнес сектори, да развиват иновационния потенциал на малките и средни предприятия и да подкрепят авангардни научни и иновационни програми и проекти.

По време на форума „Наука за бизнес“, организиран от ИАНМСП и БАН, проф. Ангелов подчерта важността на взаимодействието между науката и бизнеса. Министерството ще обяви процедурата „Малки иновативни грантове за малки и средни предприятия“ с бюджет от 25 млн. лв., която цели да подпомогне микро-, малки и средни предприятия за по-широко използване на капацитета на научните организации и центровете за върхови постижения.

Другата процедура, „Зелени и цифрови партньорства за интелигентна трансформация“, с бюджет от 60.7 млн. лв., ще повиши конкурентоспособността на малките и средни предприятия чрез трансформиране на зелените предизвикателства в иновационни и икономически възможности, като същевременно намалява въздействието върху околната среда и климата.

Зам.-министърът обсъди и създаването на Фонд за технологичен трансфер, както и иновациите в сектора отбрана, включително Ускорителят в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик (DIANA) и Фонда за иновации на НАТО, които ще осигуряват подкрепа за високотехнологични стартъпи и компании с потенциал за приложение в сигурността и отбраната.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст