Кабинетът пита КС за наказателна отговорност на фирмите

пране пари

Служебният кабинет “Главчев” ще пита Конституционния съд дали само физическо лице може да носи наказателна отговорност. Дилемата възникна покрай включването на България в “сивия списък” за пране на пари и финансиране на тероризма. Искането е за тълкуване на три разпоредби от основния закон, като е формулиран следният въпрос:

Разпоредбите на чл. 5, ал. 3, чл. 30 и чл. 31 от Конституцията на Република България предвиждат ли, че единствено физическо лице е наказателно отговорно, и в случай на положителен отговор – дали това, че само физическо лице е наказателноотговорно представлява основен принцип на българското право?“.

Сезирането на КС е мотивирано с оглед изпълнение на препоръка за отговорността на юридическите лица от доклад за България от Петия кръг на взаимни оценки на Комитета за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL), както и с цел осигуряване на съответствие с  правен стандарт на Групата за финансово действие (FATF).

В края на октомври 2023 г. страната беше включена в т.нар. „сив списък“ с 23 държави, които подлежат на „засилено наблюдение“ от FATF заради стратегически недостатъци в техните режими за борба срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. Докладът за взаимна оценка на MONEYVAL беше приет през май 2022 г. с безпощадни констатации:

  • Рискът от финансиране на тероризъм в България се разбира в ограничена степен от всички власти.
  • Липсата на статистика за пране на пари представлява непреодолима пречка за оценка на изпълнението и ефективността на режима на наказателна (основана на присъда) конфискация и действителното възстановяване на конфискувани активи.
  • Идентифициране, разследване и наказателно преследване на изпиране на пари и генериране на големи приходи от престъпления е възпрепятствано от сложната и излишна институционална рамка, липсата на персонал с необходимата експертиза, липса на подходящи технически ресурси.
  • България демонстрира ниско ниво на ефективност в области, свързани с използването на финансово разузнаване, разследвания и наказателни преследвания за изпиране на пари, конфискация на облаги от престъпления или имущество на еквивалентна стойност и предотвратяване на злоупотреби от юридически лица.
  • Наказателните санкции за физически лица действат възпиращо, но системата от допълнителни глоби не е достатъчно пропорционална. Няма корпоративна наказателна и е ограничена административната отговорност на юридическите лица за криминални престъпления.
  • Няма правно или друго задължително изискване конфискацията да се следва като цел на определена политика (напр. чрез рутинно започване на паралелни финансови разследвания или анализи). Редица технически проблеми възпрепятстват конфискацията и няма механизъм за активно управление на конфискувани активи извън съхраняването и отговорното съхранение.
  • Буди безпокойство, особено предвид високото ниво на организирана престъпност и корупция в България, липсата на мерки за предотвратяване навлизането на пазара на престъпници в сектори като недвижими имоти, счетоводство, нотариуси, доставчици на услуги за виртуални активи (VASP) и доставчици на доверителни и фирмени услуги (TCSP), обменни бюра (по отношение на това дали са известни действителните собственици, а секторът на хазарта (по отношение на по-високия праг от изисквания за това в чия полза работи казиното).

През октомври от FATF увериха, че България работи по тези въпроси, като бяхя дадени насоки за действие : внедряване на автоматизирана система; подобряване на разследванията и съдебните преследвания на различни видове пране на пари в съответствие с рисковете, включително корупция в големи мащаби и организирана престъпност; гарантиране че конфискацията се преследва като политическа цел, осигуряване на възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания във всички разследвания за тероризъм. В отговор бяха приети промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и подготвени изменения в Наказателния кодекс, които още не са гласувани.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст